Informacije o zaštiti osobnih podataka


Ove odredbe o zaštiti osobnih podataka pružaju Vam informacije o obradi Vaših osobnih podataka u programu active beauty koji provode dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, 10000 Zagreb, Hrvatska, dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Austrija te PAYBACK Austria GmbH, Kärntner Str. 21b-23, 1010 Beč, Austrija (“Program”). Ukoliko koristite posebne usluge navedene na dm-ovoj internetskoj stranici www.dm.hr/activebeauty ili PAYBACK-ovoj internetskoj stranici www.payback.hr, primjenjuju se i dodatne tamo navedene informacije o zaštiti osobnih podataka.


1. Odgovornost za zaštitu osobnih podataka

dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, 10000 Zagreb, Hrvatska i dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Austrija (“dm” ili “partnersko društvo”) odgovorni su za zaštitu osobnih podataka u okviru Programa, koji se provodi na području Republike Hrvatske.

PAYBACK Austria GmbH, Kärntnerstr. 21b-23, 1010 Beč, Austrija („PAYBACK“) je također odgovoran – u dijelu zajednički s dm-om – za zaštitu osobnih podataka u okviru Programa, i to kao administrator i operativno društvo.

Kontakt podaci Korisničkog centra (Service Center): internetski obrazac na www.dm.hr/activebeauty.

Vezano uz gornje, dm i PAYBACK (skupno nazvani „Partneri“ ili „mi“) su u svojstvu zajedničkih voditelja obrade, zaključili ugovor u kojem su odredili međusobne odgovornosti vezano za zaštitu osobnih podataka. PAYBACK i dm će Vam, na Vaš zahtjev, učiniti dostupnim bit dogovora iz prethodno navedenog ugovora.


2. Vaši podaci o registraciji i sudjelovanju

2.1. Vaši podaci kod registracije u Program

Ukoliko sudjelujete u Programu, od Vas zahtijevamo Vaše puno ime (titulu, ime i prezime), Vaš datum rođenja i Vašu punu adresu (ulicu, kućni broj, stubište, stan, poštanski broj, grad, državu), a možete dobrovoljno unijeti i svoju adresu e-pošte te broj mobilnog telefona u kontekstu davanja zasebne privole za primanje Elektronskog biltena – newslettera (svi gore navedeni podaci smatraju se u daljnjem tekstu „podacima o članstvu“). Navadene podatke o članstvu pohranjujemo pod brojem Vaše kartice na Vašem računu. Bodove možete sakupljati i bez registracije, ali ih bez registracije ne možete iskoristiti pri kupnji. Navedene podatke o članstvu zahtijevamo i obrađujemo u svrhu Vaše registracije te u svrhu provedbe Programa. Podaci o članstvu i broj Vaše kartice također služe i kao pristupni podaci za Vaš račun. Kako bi Vaši podaci uvijek bili ažurirani i kako bismo iste obrađivali sukladno zakonskim propisima, ovlašteni smo surađivati s različitim vanjskim pružateljima usluga (podizvršitelji obrade podataka) kako bismo (između ostaloga) potvrdili i ažurirali Vašu adresu, posebno u slučaju preseljenja.

Podatke o članstvu i bilo kakve izmjene istih međusobno razmjenjujemo, i to zajedno s brojem Vaše kartice. Ukoliko se Vašem računu dodijele daljnji brojevi kartica, i te ćemo brojeve također međusobno razmijeniti.

Vaše podatke o članstvu prenosimo trećim stranama izvan okvira Programa samo ukoliko i u mjeri u kojoj ste dali svoju privolu za takav prijenos. U slučaju sumnje na zlouporabu (pogledajte točku 2. Uvjeta sudjelovanja u programu active beauty) Vaše podatke o članstvu moguće je prenijeti i drugom partneru u svrhu pojašnjenja okolnosti, pri čemu ćemo štititi Vaše interese koliko god je to moguće.

2.2. Vaši podaci prilikom sakupljanja bodova

Ukoliko svoju karticu koristite kod partnerskog društva, partnersko društvo će izvijestiti PAYBACK o broju Vaše kartice i obrađenim podacima o ostvarenom popustu (npr. proizvodi/usluge, iznos plaćanja, valuta, iznos popusta, iskorišteni kuponi, lokacija, ID oznaka blagajne ili terminala te vrijeme i broj transakcije, kao i broj transakcije, gdje je to primjenjivo, poslovnica, podaci o korištenju bodova), sve u svrhu pripisivanja bodova, podmirenja iznosa s partnerskim društvom, administrativnih procesa i korištenja bodova za kupnju. PAYBACK Vas može preko partnerskog društva izvijestiti o stanju Vaših bodova na izdanom računu za kupnju.

Ukoliko želite skupiti dodatne bodove korištenjem kupona, partnersko društvo i PAYBACK će uzeti u obzir navedene kupone prilikom utvrđivanja broja bodova. Ukoliko aktivirate elektronske kupone („e-kupone“) partnerskog društva na PAYBACK-ovoj internetskoj stranici, PAYBACK će o tome obavijestiti dotično partnersko društvo kako bi isto uzelo u obzir Vaše e-kupone prilikom kupnje.

Prikupljanjem podataka koji se odnose na Vaše transakcije, partnersko društvo može slučajno i bez namjere doći u posjed informacija koje se odnose na Vaše zdravlje ili drugih posebnih kategorija osobnih podataka. Takvi podaci neće biti dalje obrađivani.

Ukoliko Vašu karticu koristite kod partnerskog društva te se Vašem računu dodijele dodatne kartice, PAYBACK će o brojevima ostalih kartica izvijestiti partnersko društvo. Na ovaj način partnersko društvo može osigurati dodjelu kupona ispravnom korisničkom računu, čime se sprječava zlouporaba.

2.3. Vaši podaci prilikom korištenja bodova za kupnju

Ukoliko želite iskoristiti svoje bodove za kupnju kod partnerskog društva, partnersko društvo prenosi Vaš broj kartice PAYBACK-u. PAYBACK će potom partnerskom društvu poslati ukupan broj Vaših bodova kako bismo bili sigurni da imate dovoljan broj bodova za korištenje istih za kupnju.

2.4. Vaši podaci prilikom komunikacije s nama

Ukoliko komunicirate s PAYBACK-om ili partnerskim društvom putem Korisničkih centara (Service Center) ili na neki drugi način, PAYBACK ili partnersko društvo će obrađivati za to potrebne podatke kako bi obradili Vaš upit.

2.5. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u skladu s točkom 2. iznad

Pravnu osnovu za obradu podataka tijekom registracije i sudjelovanja u Programu čini članak 6., stavak 1., točka (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).


3. Oglašavanje i istraživanje tržišta

3.1. Vaša privola za oglašavanje i istraživanje tržišta

Ukoliko ste dali svoju privolu za oglašavanje i istraživanje tržišta, partnersko društvo Vam može poslati informacije poštom, tijekom Vašeg posjeta prodajnom mjestu i – ukoliko ste ih zatražili posebno, na temelju zasebne privole za primanje Elektronskog biltena - newslettera – putem reklamne e-pošte i SMS/MMS servisa (npr. posebne promocije koje se odnose na bodove, posebne promocije poput posebnih ponuda, popusta, informacija o proizvodima i uslugama), prilagođene Vašim individualnim interesima. U ovu svrhu partnersko društvo koristi sljedeće podatke i analizira ih u svrhu reklamiranja koje se zasniva na individualnim interesima:

Podaci o članstvu: Vaše puno ime (titula, ime i prezime), Vaš datum rođenja i Vaša puna adresa (ulica, kućni broj, stubište, stan, poštanski broj, grad, država), te Vaša adresa e-pošte i broj mobilnog telefona, ukoliko je primjenjivo.

Podaci o kupnji odnosno popustu: podaci vezani za proizvode/usluge, iznos plaćanja, valutu, iznos popusta, iskorištene kupone, lokaciju, ID oznaku prodajnog mjesta ili ostvarene kupnje te vrijeme i broj transakcije, ukoliko je primjenjivo, poslovnicu, stanje bodova i podaci o korištenju bodova.

Podaci vezani za komunikaciju: podaci koji se prikupljaju pri korištenju usluga partnerskog društva npr. koje ste kanale koristili za komunikaciju s partnerskim društvom, kada i koje ste ponude pregledavali te, ukoliko je to potrebno, koristili.

Osim toga, partnersko društvo može analizirati gore navedene podatke u svrhu optimiziranja asortimana, lokacije i usluge.

PAYBACK Vam može poslati poštom, za vrijeme Vašeg posjeta prodajnom mjestu partnerskog društva, za vrijeme poziva Korisničkom centru (Service Center) ili za vrijeme korištenja internetske stranice www.dm.hr/activebeauty, ponude (npr. posebne promocije koje se odnose na bodove, posebne promocije poput posebnih ponuda, popusta, informacija o proizvodima i uslugama) prilagođene Vašim individualnim interesima. U ovu svrhu PAYBACK će također koristiti podatke o Vašem članstvu, Vašim kupnjama odnosno ostvarenom popustu te podatke vezane za komunikaciju (dodatno uz gore navedene podatke: podatke koji se prikupljaju za vrijeme korištenja usluga PAYBACK Korisničkog centra (Service Center), npr. koje ste komunikacijske kanale koristili s PAYBACK-om i kada, koje ste tamo ponuđene ponude pregledali i, ukoliko je to primjenjivo, koje ste koristili) te iste analizirati u gore navedenu svrhu reklamiranja koje se zasniva na individualnim interesima. Osim toga, PAYBACK može također analizirati gore navedene podatke u svrhu optimiziranja asortimana, lokacija i usluga.

3.2. Istraživanje tržišta

Osim toga, PAYBACK i partnersko društvo mogu koristiti podatke o Vašem članstvu, podatke o kupnji odnosno popustu te podatke vezane za komunikaciju u svrhu istraživanja tržišta kako bi Vas kontaktirali putem obične ili elektronske pošte (ukoliko je navedena adresa e-pošte) u svrhu vrednovanja Vašeg zadovoljstva s ponudama ili kako biste ocijenili ponude, proizvode i usluge koje nude PAYBACK i partnersko društvo.

3.3. Pravo opoziva

Ukoliko ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta, svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku, npr. online ili u pisanom obliku PAYBACK-u ili partnerskom društvu. Djelomičan opoziv privole nije moguć. S opozivom privole, povezane usluge više nije moguće pružati te će se svi ugovori vezani uz isto smatrati otkazanima po opozivu privole. PAYBACK ili partnersko društvo će obavijestiti jedan drugog o opozivu Vaše privole. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva privole.

Ukoliko niste dali svoju privolu ili ste je opozvali, Vaši se osobni podaci neće koristiti sukladno odredbama sadržanima u prethodnim paragrafima. Naravno, i dalje možete sudjelovati ili nastaviti sudjelovati u Programu. U tom ćete slučaju primati isključivo one informacije koje su bitne za Vaše korištenje Programa (npr. obavijesti koje se odnose na stanje Vaših bodova).

3.4. Planiranje i praćenje aktivnosti oglašavanja

Kako bi omogućili partnerskom društvu planiranje aktivnosti oglašavanja, PAYBACK će izvijestiti partnersko društvo jeste li i u kojoj mjeri pristali na primanje oglasnih materijala sukladno točki 3. te, ukoliko je tako, u kojoj mjeri želite primati oglasne materijale poštom. Ukoliko Vam PAYBACK pošalje oglasni materijal za partnersko društvo, PAYBACK će istom partnerskom društvu poslati Vaš broj kartice i promotivnu kampanju. Ovo partnerskom društvu omogućava praćenje aktivnosti oglašavanja te, ukoliko je to potrebno, praćenje njihove uspješnosti i planiranje drugih aktivnosti oglašavanja.

Čak i ukoliko Vam PAYBACK ne pošalje određeni oglasni materijal, ali imate slične interese kao i primatelji takvog materijala, PAYBACK može i dalje partnerskom društvu poslati Vaš broj kartice i promotivnu kampanju. Usporedbom kupovnog ponašanja primatelja i onih koji nisu primili promotivni materijal s pripadajućim brojem kartice partnersko društvo može pratiti uspjeh svojih aktivnosti oglašavanja.

U bilo koje doba imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u ove svrhe.

3.5. Pravna osnova za obradu u skladu s točkom 3. iznad

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka opisanu u podtočkama 3.1. i 3.2. iznad čini članak 6. stavak 1., točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (privola – pogledajte odredbu o pravu na opoziv pod podtočkom 3.3. iznad), za obradu osobnih podataka opisanih u podtočki 3.4. naprijed pravnu osnovu čini članak 6., stavak 1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (procjena interesa, na temelju legitimnih interesa PAYBACK-a i partnerskog društva, da uspješno oglašavanje usmjereno ka pojedinačnim interesima primatelja – pogledajte podtočku 3.4. naprijed gore o pravu na prigovor).

Molimo imajte na umu kako ova obrada osobnih podataka uključuje profiliranje, ali ne i automatizirano donošenje odluka.


4. Razdoblje pohrane

Podatke o Vašem članstvu pohranjujemo za čitavo vrijeme Vašeg sudjelovanja u Programu. Nakon toga se ti podaci trenutno brišu, osim ukoliko je iste podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima, u kojem slučaju se isti podaci više neće obrađivati u druge svrhe.


5. Obrada osobnih podataka od strane pružatelja usluga/izvršitelja obrade podataka

Obradu osobnih podataka povjeravamo različitim pružateljima usluga (izvršiteljima obrade) kako bi isti pružili podršku u provedbi Programa, npr. u svrhu prikupljanja papirnatih obrazaca, pohrane podataka o članstvu i kupnji odnosno ostvarenim popustima, slanja informacija poštom i putem ostalih usluga koje naručite te u svrhu obrade Vaše komunikacije (ugovorni izvršitelji obrade, podatkovni centri, pošiljatelji e-pošte, trgovine pisama i centri za korisničku podršku). Pažljivo odabiremo i nadziremo rad pružatelja usluga.


6. Obrada Vaših osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora

Kako bi izvršili postupak sadržan u podtočki 7.2. Uvjeta sudjelovanja u Programu, Vaši se podaci mogu prenositi u SAD, u kojem se slučaju primjenjuje PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.


7. Vaša prava

Na Vaš ćemo Vas zahtjev izvijestiti o tome obrađuju li se osobni podaci o Vama i koji su to podaci. Ukoliko su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka. Možete povući sve izjave o privoli koje ste dali (sukladno podtočki 3.3.) te – kako je i opisano naprijed – možete uložiti prigovor na obradu podataka (sukladno podtočki 3.4.). U ovu svrhu možete kontaktirati jedan od naših Korisničkih centara (Service Center). Također, imate pravo dobiti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, aktualnom i strojno čitljivom formatu; te možete zatražiti prijenos tih podataka Vama ili trećim stranama. Dužni smo odgovoriti na Vaš zahtjev unutar mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca.Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr, ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.


8. Službenik za zaštitu osobnih podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

PAYBACK Službenik za zaštitu osobnih podataka, Beč, Austrija. Pitanja i komentare možete slati i putem e-pošte na datenschutz@payback.at.

dm Službenik za zaštitu osobnih podataka, Kovinska 5a, 10000 Zagreb, Hrvatska. Pitanja i komentare možete slati i putem e-pošte na zastitapodataka@dm.hr.


9. Korištenje ove web stranice

Za korištenje ove stranice www.payback.hr vrijede drugačije osobitosti. Možete ih pronaći ovdje.


Travanj, 2018.