Informacije o varstvu osebnih podatkov

V tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov v okviru programa active beauty (v nadaljevanju: »program«) družbe DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 5606454000, davčna številka SI 14523833, drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Avstrija, matična številka FN 67493 f, davčna številka ATU 35195908 in družbe PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Dunaj, Avstrija, matična številka FN 179444 p, davčna številka 214/1313-09 (v nadaljevanju: »program«). Če uporabljate posebne storitve, navedene na spletnem mestu dm www.dm-drogeriemarkt.si ali spletnem mestu PAYBACK www.payback.si, veljajo tudi dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na teh spletnih mestih. S prijavo v program oziroma s prvo uporabo kartice, odvisno kaj nastopi prej, sprejemate te pogoje o varstvu osebnih podatkov in potrjujete, da ste z njimi seznanjeni in se z njimi strinjate.


1. Odgovornost za varstvo osebnih podatkov

Družbi DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 5606454000, davčna številka SI 14523833 in dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Avstrija, matična številka FN 67493 f, davčna številka ATU 35195908 (v nadaljevanju: »dm« ali »partnerska družba«) sta odgovorni za varstvo osebnih podatkov v okviru programa, ki se izvaja pri DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Za varstvo osebnih podatkov v okviru programa je odgovorna tudi družba PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Wien, Avstrija, matična številka FN 179444 p, davčna številka 214/1313-09 (v nadaljevanju: “PAYBACK”) kot administrator in izvajalska družba (skupaj z družbo dm).

Kontakt s storitvenim centrom: spletni obrazec na spletnem mestu www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty. V ta namen sta družbi dm in PAYBACK (skupaj imenovani: »partnerja« ali »mi« ali »nas«) v pogodbi določili, katera od njiju bo izpolnjevala posamezne obveznosti varstva osebnih podatkov. Družbi PAYBACK in dm vam bosta na zahtevo omogočili dostop do vsebine te pogodbe v obsegu kot je določen s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: »GDPR«).


2. Vaši podatki za prijavo in sodelovanje

2.1. Vaši podatki ob prijavi v program

Če želite sodelovati v programu, nam morate posredovati svoje polno ime (naziv, ime in priimek), datum rojstva, polni naslov (ulica, hišna številka, poštna št., mesto, država), prostovoljno pa lahko v okviru ločenega soglasja za prejemanje e-novic o storitvah navedete tudi svoj e-naslov in št. mobilnega telefona (vsi našteti podatki so v nadaljevanju skupno imenovani: »članski podatki«). Članske podatke hranimo na vašem računu pod vašo številko kartice. Točke lahko zbirate tudi brez prijave, vendar jih ne morete unovčiti. Članske podatke zahtevamo in obdelujemo za vašo prijavo v program in njegovo izvajanje. Članski podatki in številka kartice se uporabljajo tudi za dostop do vašega računa. Zaradi zagotavljanja ažurnosti vaših podatkov in njihovo obdelavo skladno z zakonskimi zahtevami lahko sodelujemo z različnimi zunanjimi ponudniki storitev (pogodbeni podizvajalci obdelave osebnih podatkov), da (med drugim) preverimo in posodobimo vaš naslov, zlasti če se na primer preselite. Vaše članske podatke in njihove morebitne spremembe si bomo izmenjali prek vaše številke kartice. Če se za vaš račun izdajo dodatne številke kartic, si bomo izmenjali tudi te številke kartic. Vaši članski podatki se bodo prenesli na tretje osebe zunaj okvira programa samo, če boste podali svojo privolitev za tak prenos, in samo v obsegu takšne privolitve. Aktualni seznam teh oseb je na voljo na www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty.

V primeru suma zlorabe (glejte točko 2 Pogojev za sodelovanje v programu zvestobe active beauty) v programu lahko vaše članske podatke posredujemo tudi drugim sodelujočim partnerjem, da bi razjasnili okoliščine, pri čemer bomo v največji možni meri varovali vaše interese.

2.2. Vaši podatki ob zbiranju točk

Če svojo kartico uporabite pri partnerski družbi, bo ta vašo št. kartice in obdelane podatke za popust (tj. blago/storitve, znesek plačila, valuta, znesek popusta, uporabljeni kuponi, lokacija, identifikacijska oznaka blagajne/POS terminala, čas in št. transakcije ter, če je potrebno, poslovalnica in podatki o unovčenju točk) sporočila družbi PAYBACK za namen pripisa točk, poravnave s partnersko družbo, administracije in unovčenja točk. PAYBACK vas lahko prek partnerske družbe obvesti o stanju točk na izdanem računu za plačilo. Če želite z uporabo kuponov zbrati dodatne točke, bosta partnerska družba in družba PAYBACK take kupone upoštevali pri določitvi števila točk. Če elektronske kupone (v nadaljevanju: »e-kuponi«) partnerske družbe aktivirate na spletnem mestu družbe PAYBACK, bo ta o tem obvestila zadevno partnersko družbo, ki bo lahko te e-kupone upoštevala pri vaših nakupih. Če svojo kartico uporabite pri partnerski družbi in so za vaš račun izdane dodatne kartice, družba PAYBACK sporoči partnerski družbi številke drugih kartic. Tako lahko partnerska družba poskrbi za dodelitev kuponov pravemu računu stranke, s čimer prepreči morebitne zlorabe.

2.3. Vaši osebni podatki ob unovčenju točk

Če želite svoje točke unovčiti pri partnerski družbi, ta sporoči številko vaše kartice družbi PAYBACK. Družba PAYBACK nato partnerski družbi sporoči vaše skupno število točk, iz katerega je razvidno, ali imate na voljo dovolj točk za unovčenje. Nato se odločite, koliko točk želite unovčiti. Ko se točke unovčijo, zadevno partnersko podjetje družbi PAYBACK pošlje število unovčenih točk za poravnavo.

2.4. Vaši osebni podatki pri komunikaciji z nami

Če z družbo PAYBACK ali partnersko družbo komunicirate prek storitvenih centrov ali drugače, bo družba PAYBACK ali partnerska družba pri obdelavi vaše poizvedbe obdelala tudi ustrezne osebne podatke.

2.5. Izboljšanje Programa družbe PAYBACK

Da bi vam lahko ponudili kar najatraktivnejši Program, družba PAYBACK in partnersko podjetje ocenita vaše podatke za namene načrtovanja v obliki anonimnih statističnih podatkov.

2.6. Zloraba

Družba PAYBACK analizira vaše podatke z namenom odkrivanja zlorab, npr. kršitev pogojev za sodelovanje ali poskusov goljufije. Če obstaja konkreten sum, družba PAYBACK obvesti zadevno partnersko podjetje in po potrebi organe kazenskega pregona.

2.7. Prečiščenje družbe PAYBACK

Družba PAYBACK prav tako obdeluje vaše podatke z namenom poravnave storitev, ki jih družba PAYBACK ponuja svojim partnerskim podjetjem.

2.8. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki je opisana v 2. razdelku, je alineja b) 1. točke 6. člena GDPR (izpolnitev pogodbe, predpogodbeni ukrepi in vsakokratna veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov) ter alineja a) 1. točke 6. člena GDPR (privolitev) ter alineja f) 1. točke 6. člena GDPR (usklajevanje interesov, ki temeljijo na interesu družbe PAYBACK in partnerskih podjetij za uspešno in varno delovanje Programa), če se to zahteva po veljavnem pravu.


3. Oglaševalske in tržne raziskave

Lahko soglašate s tem, da se vaši podatki uporabljajo za namene oglaševanja in tržnih raziskav. Uporaba v oglaševalske namene denimo pomeni, da bodo na podlagi vaših podatkov za vas izbrane primerne oglaševalske ponudbe. Uporaba za namen tržnih raziskav denimo pomeni določitev meril, na podlagi katerih naj bi se pripravil izbor takšnih ponudb.

3.1. Vaša privolitev za oglaševalske in tržne raziskave

Če ste dali svojo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene oglaševalskih in tržnih raziskav, vam lahko dm informacije posreduje po pošti, med vašim obiskom trgovine in, če ste jih naročili ločeno na podlagi ločene privolitve za prejemanje storitvenih e-novic, po e-pošti in v sporočilih SMS/MMS (tj. posebne promocije v obliki točk, posebne promocije, kot so posebne ponudbe, popusti ter informacije o izdelkih in storitvah) na podlagi vaših osebnih interesov. V ta namen dm uporablja spodnje podatke in jih analizira za namen oglaševanja na podlagi interesov:

članski podatki: vaše polno ime (naziv, ime in priimek), datum rojstva, polni naslov (ulica, hišna številka, poštna št., mesto, država), vaša številka kartice, e-naslov in št. mobilnega telefona, če je ustrezno.

podatki za popust: podatki, ki se nanašajo na blago/storitve, zneske plačil, valuto, znesek popusta, uporabljene kupone, lokacijo, identifikacijsko oznako blagajne ali POS-terminala, čas in št. transakcije in, če je ustrezno, poslovalnico, vaše stanje točk in podatke o unovčenju točk.

podatki o komunikaciji: podatki, ki se zberejo ob vaši uporabi storitev partnerske družbe, tj. kdaj ste uporabili katere komunikacijske kanale s partnersko družbo, katere od predstavljenih ponudb ste si ogledali in, če je primerno, izkoristili. Poleg tega lahko dm zgoraj omenjene podatke analizira z namenom optimizacije ponudbe izdelkov, lokacij in storitev.

Družba PAYBACK vam lahko po pošti, med vašim obiskom trgovine partnerske družbe, med vašim klicem servisnega centra ali med uporabo storitev na spletnem mestu wwww.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty posreduje posebne ponudbe (tj. posebne promocije v obliki točk, posebne promocije, kot so posebne ponudbe, popusti ter informacije o izdelkih in storitvah), ki so prilagojene vašim osebnim interesom. V ta namen bo družba PAYBACK uporabljala tudi vaše članske podatke, podatke za popust in podatke o komunikaciji (poleg zgoraj omenjenih podatkov: tudi podatki, ki se zberejo med vašo uporabo storitev partnerske družbe, tj. kdaj uporabite katere komunikacijske kanale z družbo PAYBACK, katere od predstavljenih ponudb ste si ogledali in, če je primerno, izkoristili), ter jih analizirala v zgoraj omenjene namene oglaševanja na podlagi interesov. Poleg tega lahko družba PAYBACK zgoraj omenjene podatke analizira z namenom optimizacije ponudbe izdelkov, lokacij in storitev.

3.2. Tržne raziskave

Poleg tega lahko družba PAYBACK in partnerska družba vaše članske podatke, podatke za popust in vaše podatke o komunikaciji uporabita za namene tržnih raziskav z namenom, da se po pošti ali e-pošti (če ste navedli svoj e-naslov) oceni ponudba, blago in storitve družbe PAYBACK in partnerskih družb oziroma vaše zadovoljstvo z njimi.

3.3. Pravica do preklica

Če ste poleg tega podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov za namen oglaševalskih in tržnih raziskav, lahko svojo privolitev kadar koli v celoti prekličete npr. tako, da preklic pošljete družbi PAYBACK ali partnerski družbi prek spleta www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty ali v pisni obliki na naslov dm ali PAYBACK. Delni preklic privolitve ni mogoč. Po preklicu ustrezne privolitve za vas ne moremo več izvajati povezanih storitev in kakršni koli povezani sporazumi se obravnavajo kot preklicani s trenutkom preklica privolitve. Družba PAYBACK ali partnerska družba bosta druga drugo obvestili o vašem preklicu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Če privolitve še niste dali oziroma ste jo preklicali, vaši osebni podatki ne bodo uporabljeni na način, kot je opisan v zgornjih odstavkih. Seveda lahko kljub temu sodelujete v programu oziroma svoje sodelovanje v njem nadaljujete. Po tem boste prejemali samo informacije, ki so pomembne za vašo uporabo programa (npr. obvestila o zbranih točkah).

3.4. Načrtovanje in nadzor oglaševanja

Če soglašate z oglaševanjem in tržnimi raziskavami ter želite zato prejemati oglasno gradivo, bosta družba PAYBACK in partnersko podjetje vaše podatke obdelovala tudi za namene načrtovanja in spremljanja oglaševanja:

Partnersko podjetje lahko izbere številke strank družbe PAYBACK iz prejšnjih nakupov in jih pošlje družbi PAYBACK, da lahko ta stranki pošlje poseben oglas. Družba PAYBACK preveri, ali so izbrani prejemniki dali soglasje. Če to drži, družba PAYBACK pošlje stranki oglas partnerskega podjetja v imenu družbe PAYBACK. Za učinkovitejše spremljanje uspešnosti določenega oglasa in načrtovanje prihodnjih oglaševalskih ukrepov družba PAYBACK in oglaševalsko podjetje primerjata nakupno vedenje prejemnikov in neprejemnikov oglasa. Družba PAYBACK lahko zadevnemu partnerskemu podjetju posreduje številko vaše kartice in podatke o tem, ali ste prejeli določen oglas ali ne.

3.5. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, opisano v točkah 3.1 in 3.2 zgoraj, je alineja a) 1. točke 6. člena GDPR (privolitev – glejte klavzulo o pravici do preklica 3.3. zgoraj) za obdelavo podatkov, opisano v točki 3.4 zgoraj, pa alineja f) 1. točke 6. člena GDPR (ocenjevanje interesov na podlagi interesov družbe PAYBACK in partnerske družbe za uspešno pošiljanje oglaševalskih sporočil, prilagojenih osebnim interesom prejemnikov – glejte 7. razdelek, ki opisuje pravico do ugovora). Upoštevajte, da taka obdelava podatkov vključuje profiliranje, ne pa avtomatiziranega sprejemanja odločitev.


4. Čas hrambe

Članske podatke hranimo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena (sodelovanje v programu), zaradi katerega so bili obdelovani. Nato se takoj izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in/ali davčna obveznost do ohranitve podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače. Tudi vaši podatki za popust bodo izbrisani po preteku obdobja hrambe, ki začne teči od datuma transakcije. Prav tako bodo po tem obdobju izbrisani vaši podatki o komunikaciji. Če vaših podatkov ne potrebujemo več za namene, opisane v točkah 2 ali 3 zgoraj, se hranijo samo v ustreznem obdobju hrambe, skladnem s pravili družbe ali davčno zakonodajo, in se ne obdelujejo več za druge namene.


5. Obdelava osebnih podatkov s strani ponudnikov storitev/pogodbenih obdelovalcev podatkov

Obdelavo osebnih podatkov zaupamo raznim ponudnikom storitev (obdelovalcem osebnih podatkov), ki so navedeni na www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty, kot podporo programu, kar vključuje npr. zbiranje obrazcev v papirnati obliki, hrambo članskih podatkov in podatkov za popust, pošiljanje informacij po pošti in prek drugih storitev, na katere se naročite, ter za obdelavo vaše korespondence (pogodbeni obdelovalci, podatkovni centri, družbe za pošiljanje pisem, pošiljatelji e-sporočil in centri za pomoč strankam). Ti ponudniki storitev po potrebi obdelujejo vaše podatke. V tem primeru se bodo podatki izbrisali po zaključenem naročilu. Ponudnike storitev skrbno izbiramo in spremljamo njihovo delo.

S predložitvijo svojih podatkov v okviru teh splošnih pogojev podajate tudi privolitev za obdelavo osebnih podatkov s strani omenjenih ponudnikov storitev/pogodbenih obdelovalcev podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani navedenih oseb se izvaja zgolj za potrebe izvedbe programa dm active beauty in skladno z določili teh splošnih pogojev.


6. Pravica do ugovora

Če družba PAYBACK obdeluje vaše podatke na pravni podlagi za tehtanje interesov skladno s členom 6(1)(f), imate pravico do ugovora, če so izpolnjene zakonske zahteve.


7.Vaše nadaljnje pravice

Na zahtevo vas bomo obvestili, ali so bili podatki o vas shranjeni in za katere osebne podatke gre. V skladu z veljavno zakonodajo imate pravico te podatke popraviti, blokirati ali izbrisati. Imate tudi pravico do omejitve, dopolnitve ali prenosljivosti podatkov. Morebitne privolitve lahko prekličete (glejte točko 3.3) in ugovarjate obdelavi podatkov (glejte 7. razdelek). V ta namen lahko stopite v stik s storitvenim centrom prek www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty. Pravico imate tudi od nas pridobiti podatke, ki ste jih predložili, in sicer v strukturirani, posodobljeni in strojno berljivi obliki; te podatke lahko pošljemo vam ali drugim osebam (po vaši želji). Vašo zahtevo moramo izpolniti v enem mesecu od njenega prejema, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

Če sumite kršitev pri obdelavi svojih osebnih podatkov, imate tudi pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca s sedežem na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.


8. Pooblaščenec za varstvo podatkov in kontakt

Prosimo vas, da vsa vprašanja glede varstva podatkov naslovite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov: Pooblaščenec za varstvo podatkov družbe PAYBACK, Dunaj, Avstrija. Vprašanja in pripombe lahko pošljete na e-naslov datenschutz@payback.at.

Pooblaščenec za varstvo podatkov družbe dm, Ljubljana, Slovenija. Vprašanja in pripombe lahko pošljete preko pošte in tudi na e-naslov varstvopodatkov@dm-drogeriemarkt.si.


9. Uporaba spletne strani

Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji. Najdete jih tukaj.


Maj 2021