Active beauty App výstraha


Čo sa stalo?

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné využívať active beauty aplikáciu na tomto zariadení. Aplikácia bola ukončená.


Prečo?

Na základe aktualizácie bezpečnostných nariadení active beauty aplikácie sme vyhodnotili, že Vaše zariadenie bohužiaľ nespĺňa bezpečnostné nariadenia.


Čo to znamená pre Vás?

Zistili sme, že v tomto zariadení je nainštalovaný softvér, ktorý dokáže ovplyvňovať, manipulovať alebo čítať aplikácie tretích strán. Tento softvér môže byť nainštalovaný užívateľom alebo výrobcom, k tomu môže dôjsť najmä u zariadení od výrobcov Xiaomi, Huawei alebo Honor.


Čo môžete urobiť?

Poprosíme Vás o kontrolu, či nebol náhodou do Vášho zariadenia nainštalovaný manipulačný softvér (napr. Xposed Framework) alebo nebol nastavený prístup k root. Odinštalovaním tohto softvéru alebo odstránením práv rootu získate opäť prístup k active beauty aplikácii. Ak ste tento softvér nenainštalovali Vy, Vaše zariadenie má daný softvér od nebezpečného výrobcu. V takom prípade použite našu webovú stránku payback.at alebo navštívte jedného z našich partnerov PAYBACK.