Výstraha aplikácie dm active beauty Slovensko

Čo sa stalo?

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné využívať aplikáciu dm active beauty Slovensko na tomto zariadení. Aplikácia bola ukončená.Prečo?

Na základe aktualizácie bezpečnostných nariadení aplikácie dm active beauty Slovensko sme vyhodnotili, že Vaše zariadenie bohužiaľ nespĺňa bezpečnostné nariadenia.Čo to znamená pre Vás?

Zistili sme, že v tomto zariadení je nainštalovaný softvér, ktorý dokáže ovplyvňovať, manipulovať alebo čítať aplikácie tretích strán. Tento softvér môže byť nainštalovaný užívateľom alebo výrobcom, k tomu môže dôjsť najmä u zariadení od výrobcov Xiaomi, Huawei alebo Honor.Čo môžete urobiť?

Poprosíme Vás o kontrolu, či nebol náhodou do Vášho zariadenia nainštalovaný manipulačný softvér (napr. Xposed Framework) alebo nebol nastavený prístup k root. Odinštalovaním tohto softvéru alebo odstránením práv rootu získate opäť prístup k aplikácii dm active beauty Slovensko. Ak ste tento softvér nenainštalovali Vy, Vaše zariadenie má daný softvér od nebezpečného výrobcu. V takom prípade použite našu webovú stránku payback.at alebo navštívte jedného z našich partnerov PAYBACK."