FAQs

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť

Čo sa deje s mojimi údajmi počas účasti v programe active beauty?

V rámci registrácie do programu active beauty nám sprostredkúvate vaše osobné údaje (napr. meno a adresu). Tieto informácie potrebujeme k tomu, aby sme mohli pripisovať body na vaše konto. Ak použijete vašu active beauty kartu, sú číslo vašej active beauty karty a nákupné/zľavové údaje potrebné pre pripočítanie bodov, sprostredkované spoločnosti PAYBACK. Spracúvané nákupné/zľavové údaje sú napr. tovary/služby, výška platby, mena, výška zľavy, použité kupóny, lokalita, identifikačné číslo pokladne alebo terminálu, čas a číslo transakcie, prípadne údaje o pobočke, údaje o uplatnených bodoch.

Vaše údaje sú zabezpečené a nie sú poskytované tretím osobám. Sprostredkovanie tretím osobám prebieha len v prípade, že ste nám dali váš súhlas. Detailné informácie nájdete tu.


Na koho sa môžem obrátiť na tému ochrany osobných údajov v active beauty programe?

Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, e-mail: zakaznik@mojadm.sk, telefónne číslo: 0800 111 881 a spoločnosť dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Rakúsko, identifikačné číslo: FN 67493f (spoločne len „dm” alebo „partnerská spoločnosť“) sú zodpovedné za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci programu, prevádzkovanom na území Slovenskej republiky. PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Viedeň, Rakúsko, identifikačné číslo: FN 179444p (ďalej len „PAYBACK“) nesie zodpovednosť – čiastočne spoločne s dm – za ochranu osobných údajov v programe ako administrátor a ako prevádzkovateľ. Kontakt na zákaznícky servis (ďalej len „servisné centrum“): webový formulár na stránkach www.mojadm.sk/activebeauty.

V tejto súvislosti dm a PAYBACK (spoločne ako „Partneri” alebo „my”) uzatvorili dohodu o plnení povinností na ochranu osobných údajov. PAYBACK a dm vám sprístupnia základný obsah tejto dohody na vašu žiadosť.