Uvjeti sudjelovanja u programu active beauty


1. Vaše sudjelovanje u Programu

1.1. PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Beč, Austrija („PAYBACK“) vodi program za dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Austrija („dmAT“) i dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, 10000 Zagreb, Hrvatska („dm Hrvatska“), zajedno „dm“, a svi skupno nazvani “mi”, pod trgovačkim nazivom “active beauty“ društva dmAT (“Program”). Ovaj Vam Program omogućuje ostvarivanje popusta na kupnju proizvoda ili usluga i ostale akcije, pri čemu popuste ne ostvarujete u gotovini niti u sniženju cijene, već pripisivanjem bodova koje možete iskoristiti pri budućim kupnjama.

1.2. Kako biste sudjelovali u Programu dobit ćete dvije kartice s brojevima koje možete registrirati na internetskoj stranici www.dm.hr ili će Vam one biti poslane poštom nakon što se registrirate na internetskoj stranici www.dm.hr. Bodove možete skupljati prije registracije za Program, ali ih za kupnju možete iskoristiti tek nakon registracije. Kod registracije ili prve uporabe priloženih kartica ili broja kartice, ovisno o tome što se od toga dogodi prije, nositelj određene kartice daje svoju suglasnost za sljedeće uvjete i odredbe koje se odnose na korištenje Programa. Primjenjuje se hrvatsko pravo. Samo se jednom možete registrirati za korištenje Programa, višestruke registracije nisu dozvoljene.

1.3. Bilo koja fizička osoba koja s napunjenih 18 godina i prebiva u Europskoj uniji može postati korisnikom Programa. Molimo primite na znanje kako se ugovorna dokumentacija dostavlja i komunikacija odvija isključivo na hrvatskom jeziku.

1.4. Svaku od dvije kartice možete koristiti i registrirati samostalno, u skladu s ovim Uvjetima sudjelovanja u Programu.

1.5. Registraciju možete izvršiti putem Interneta, na internetskoj stranici www.dm.hr. Stavljajući na raspolaganje svoje podatke, potvrđujete da za to imate zakonsku ovlast te da su podaci koje ste naveli točni. Molimo Vas da nas o svim promjenama dostavljenih podataka izvijestite putem internetske stranice www.dm.hr. dm i PAYBACK mogu angažirati različite pružatelje usluga kako bi zajamčili pravilno upravljanje Vašim podacima u skladu sa zakonskim zahtjevima; pogledajte i „Informacije o zaštiti osobnih podataka“.

1.6. Sudjelovanje u Programu je besplatno te Vam ne stvara nikakvu obvezu koja podrazumijeva kupnju proizvoda ili usluga od dm-a.


2. Kartice, gubitak kartice i zlouporaba

2.1. Kartice ostaju u vlasništvu PAYBACK-a. Vašu karticu, bar kod na njoj te broj kartice mogu kopirati i/ili snimiti (i elektronskim putem) samo dm i PAYBACK. Nije dopušteno kopiranje ili bilo koji drugi oblik umnožavanja i/ili izmjene kartice, bar koda na njoj kao ni broja kartice.

2.2. Bez odgode obavijestite Korisnički centar (Service Center) elektronskim putem ili putem telefona ako sumnjate kako je neovlaštena strana uspjela doći u posjed podataka koji omogućuju pristup Vašem računu s bodovima.

2.3. U slučaju sumnje na zlouporabu i/ili prijevaru, PAYBACK i dm ovlašteni su – npr. radi izvanredne evidencije transakcija i korištenja bodova – blokirati Vaš račun za skupljanje bodova i prenijeti Vaše podatke oštećenoj strani kao i nadležnim tijelima (pogledajte i „Informacije o zaštiti osobnih podataka“).


3. Skupljanje bodova

3.1. Na prodajnom mjestu dm-a koje sudjeluje u Programu dobit ćete popuste u obliku bodova pri kupnji proizvoda ili usluga ili pri drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje bodova. Gdje je to primjenjivo, PAYBACK Vam može dodijeliti bodove za kupnju odabranih proizvoda ili usluga ili za druge akcije, kako je utvrđeno posebnim odredbama koje se odnose na takve promocije. Točne uvjete i odredbe za dodjelu bodova utvrđuju dm ili PAYBACK. PAYBACK Vas može putem dm-a izvijestiti o broju skupljenih bodova te o Vašim prikupljenim bodovima na računu.

3.2. Kako biste dobili bodove, morate predočiti svoju karticu prije završetka procesa plaćanja ili morate navesti broj Vaše kartice. Broj Vaše kartice obično se bilježi elektronskim putem. Moguće je da nećete više moći unijeti broj kartice te time dobiti bodove nakon izdavanja računa ili dovršetka procesa plaćanja.

3.3. dm izvještava PAYBACK o korištenju Vaše kartice te navodi broj Vaše kartice i sljedeće podatke kako bi se bodovi knjižili na Vašem računu: proizvodi/usluge, iznos plaćanja, valuta plaćanja, iznos popusta, iskorišteni PAYBACK kuponi, lokacija, POS ili ID oznaka prodajnog mjesta, vrijeme i broj transakcije, poslovnica (gdje je primjenjivo) te podaci o korištenju bodova (podaci o ostvarenom popustu).

3.4. Postoji mogućnost ishođenja dodatne/ih kartice/a za dodatne nositelje (ako je takva opcija dostupna). Bodovi skupljeni korištenjem svake pojedinačne kartice bilježe se na jedan račun. Svi nositelji kartica prijavljeni na jedan račun zajednički dijele sva prava i obveze po računu. Na jedan račun može se vezati najviše 10 kartica. Isključena je raspodjela bodova, kao i odvajanje računa s bodovima.

3.5. Za svaki potrošeni 1 euro dobivate jedan bod. Prilikom korištenja bodova, jedan bod vrijedi 1 cent.

3.6. dm zadržava pravo ograničenja dodjele bodova, npr. na temelju pravnih odredbi ili za kupovinu količina za uobičajenu potrebu kućanstva ili za posebne ponude. Specifikaciju proizvoda i/ili usluga, uključujući i njihovo isključenje, kao i iznos bodova koje možete ostvariti, možete u svakom trenutku pronaći na internetskoj stranici dm-a. Informacije koje dm stavi na raspolaganje smatraju se mjerodavnima u bilo kojem slučaju.

3.7. U slučaju prestanka ugovora o kupoprodaji s dm-om od strane kupca (otkaz, poništaj, odustanak, zamjena itd.) od kojeg ste dobili bodove, kao i u slučaju pogreške u stanju bodova, zlouporabe ili prijevare, dm zadržava pravo zadržati i izbrisati odgovarajući broj bodova.


4. Stanje bodova

4.1. Vaši bodovi bilježe se na Vašem računu, na kojem ih možete i pregledati. Vašem računu možete pristupiti prijavom preko adrese e-pošte koju ste naveli ili preko svog broja kartice i identifikacijskog broja (PIN) kojeg primite po registraciji.

4.2. Pritužbe na točnost ili potpunost stanja Vašeg računa molimo podnesite Korisničkom centru (Service Center) najkasnije u roku mjesec dana te priložite odgovarajuće potvrde ili račune izdane od strane dm-a.

4.3. Ako niste u mogućnosti riješiti s nama svoju pritužbu te od nas primite konačan odgovor u kojem to i potvrđujemo, možete se obratiti Sektoru tržišne inspekcije pri Ministarstvu gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, internetska stranica www.mingo.hr.


5. Korištenje bodova za kupnju

5.1. Bodove možete iskoristiti za kupnju nakon što na svom računu dosegnete minimalno 200 bodova, pod pretpostavkom da ste se registrirali za sudjelovanje u Programu. Bodove koje ste prve sakupili, prve i koristite za kupnju. U slučaju zajedničkog računa, svaki registrirani nositelj računa ima pravo iskoristiti skupljene bodove za kupnju; nije potrebna suglasnost drugog nositelja računa.

5.2. Bodove sakupljate u dm-u. dm zadržava pravo isključiti odabrane proizvode/usluge iz ponude te za njihovu kupovinu nećete moći iskoristiti bodove.


6. Istek bodova

Bodovi istječu na kraju dana 30. rujna tekuće kalendarske godine, ali najranije 36 mjeseci nakon registracije pojedinih bodova u Programu.


7. Otkaz, obustava i izmjena uvjeta i odredbi za sudjelovanje u Programu

7.1. Vaše sudjelovanje u Programu možete otkazati u bilo koje doba bez otkaznog roka u pisanom obliku (pismo ili putem kontakt obrasca online na www.dm.hr). Otkaz postaje valjan nakon isporuke na kontakt adresu koja je navedena u točki 1.1 ovih Uvjeta sudjelovanja u Programu. U slučaju zajedničkog računa bilo koji nositelj kartice može zatražiti otkaz te se račun temeljem toga smatra zatvorenim (za sve nositelje zajedničkog računa). U tom se slučaju smatra da su bodovi istekli te za njih nemate pravo na naknadu. U slučaju nove registracije ne možete koristiti povlastice ostvarene iz prethodnog sudjelovanja.

7.2. Ovlašteni smo otkazati račun isključivo u pisanom obliku (dopis ili e-pošta), uz pridržavanje otkaznog roka od mjesec dana, osim u slučaju da se otkaz temelji na kršenju ovih Uvjeta sudjelovanja u Programu, što uključuje omogućavanje pristupa Vašem broju kartice neovlaštenoj osobi ili postupanje s namjerom prijevare.

PAYBACK je kao član grupe „American Express“ također obvezan sprječavati prijevarno ponašanje i ponašanja protivna međunarodnim propisima kao i poštivati propise o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma i poreznih prijevara u sklopu dubinske analize klijenata. Stoga PAYBACK upotrebljava Vaše podatke o članstvu za evaluaciju poslovnih rizika kao što su prijevare, regulatorni i sigurnosni rizici (koristeći automatizirane procese i/ili pojedinačne preglede) kao i za otkrivanje i sprječavanja prijevara ili kriminalnih aktivnosti. PAYBACK ima pravo otkazati Vaše sudjelovanje u Programu s trenutnim učinkom radi poštivanja spomenutih obveza.

7.3. Trebali biste poništiti karticu na kraju otkaznog roka te, u slučaju otkaza s trenutnim učinkom, odmah po primitku obavijesti o otkazu.

7.4. dm i PAYBACK zadržavaju pravo obustave, dopune ili izmjene Programa u roku od mjesec dana ili, u slučaju izmjene zakonodavstva, čak i bez pridržavanja nekog vremenskog roka.

7.5. dm i PAYBACK zadržavaju pravo izmjene ili dopune ovih Uvjeta sudjelovanja u Programu, posebno ako je to u interesu pojednostavljenja i u svrhu sigurne obrade podataka i bodova te sprječavanja zlouporabe.

7.6. O promjenama Uvjeta sudjelovanja u Programu bit ćete unaprijed obaviješteni elektroničkim putem (objavom na našoj internetskoj stranici, online u Vašem računu te putem e-pošte ili push obavijesti u aplikaciji) ili putem pošte. U skladu s točkom 7.1. smatrat će se da ste suglasni s promjenom ako sudjelovanje u Programu ne otkažete u roku od mjesec dana od dana slanja obavijesti ili ako nakon isteka navedenog razdoblja svoju karticu, digitalnu karticu tj. broj kartice nastavite koristiti za skupljanje bodova, na što ćemo Vam još jednom skrenuti pozornost u obavijesti. Ako niste suglasni s nekom promjenom ili dopunom, prije datuma stupanja na snagu istih možete s trenutnim učinkom prekinuti svoje sudjelovanje u Programu. Uvjete sudjelovanja u Programu pogledajte na www.dm.hr.


Siječanj, 2023.