Informacije o zaštiti osobnih podataka

Ove bilješke o zaštiti osobnih podataka pružaju Vam informacije o obradi Vaših osobnih podataka u programu „active beauty“ koji provode dm-drogerie markt d. o. o., Kovinska 5 a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals i PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Beč, Austrija („Program“). Ako se koristite posebnim uslugama navedenim na dm-ovoj internetskoj stranici www.dm.hr ili na PAYBACK-stranici www.payback.hr, primjenjuju se i dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka navedene na tim stranicama.


1. ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

dm-drogerie markt d. o. o., Kovinska 5 a, 10 000 Zagreb, Hrvatska i dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals („dm“ ili “partnersko društvo”) odgovorni su za zaštitu osobnih podataka u okviru Programa koji se provodi na području Republike Hrvatske.

PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000, Beč, Austrija („PAYBACK“) također je odgovoran, u dijelu zajednički s dm-om, za zaštitu osobnih podataka u okviru Programa kao administrator i operativno društvo.

S tim u vezi, dm i PAYBACK (zajedno „Partneri“ ili „mi“ ili „nas“ ili „nama“) sklopili su ugovor koji definira odgovornosti pojedinog društva za određene obveze povezane sa zaštitom osobnih podataka. Na Vaš zahtjev, PAYBACK i dm omogućit će Vam pristup najbitnijim odredbama spomenutog ugovora.


2. VAŠI PODACI O REGISTRACIJI I SUDJELOVANJU

2.1 Vaši podaci pri registraciji za Program

Ako sudjelujete u Programu, od Vas tražimo Vaše puno ime (oslovljavanje, titula, ime i prezime), datum rođenja i Vašu punu adresu (ulicu, kućni broj, stan, poštanski broj, grad, državu), a možete također dobrovoljno unositi svoju adresu e-pošte i broj mobilnog telefona u kontekstu odvojene privole za newsletter o uslugama (u nastavku će se za sve navedene podatke rabiti pojam „podaci o članu“). Podatke člana pohranjujemo pod brojem Vaše kartice na Vašem računu. Bodove možete prikupljati i bez registracije, ali ih bez registracije ne možete iskoristiti. Spomenuti su nam podaci o članu potrebni te ih obrađujemo u svrhu Vaše registracije i za provedbu Programa. Podaci o članu i broj Vaše kartice također služe kao pristupni podaci za Vaš račun.

Kako bismo Vaše podatke ažurirali i obradili u skladu sa zakonskim propisima, možemo surađivati s raznim vanjskim pružateljima usluga (podizvršiteljima obrade podataka) kako bismo, među ostalim, provjerili i ažurirali Vašu adresu, posebice u slučaju preseljenja.

Međusobno ćemo razmijeniti Vaše podatke o članstvu, bilo kakve njihove izmjene te broj Vaše kartice. Ako se Vašem računu dodijele dodatne kartice, međusobno ćemo razmijeniti i njihove brojeve.

Vaše podatke o članu proslijedit ćemo trećim stranama izvan okvira Programa samo u mjeri u kojoj ste dali svoju privolu za taj prijenos.

U slučaju sumnje na zlouporabu (pogledajte odlomak 2. Uvjeta sudjelovanja) tijekom provedbe Programa, Vaši se podaci o članu mogu prenijeti i drugom povezanom partneru u svrhu pojašnjenja okolnosti pri čemu ćemo štititi Vaše interese u najvećoj mjeri.

2.2 Vaši podaci pri prikupljanju bodova

Ako se svojom karticom koristite kod partnerskog društva, partnersko će društvo javiti broj Vaše kartice i obrađene podatke o popustima (tj. roba/usluge, iznos plaćanja, valuta, iznos popusta, iskorišteni kuponi, lokacija, blagajna ili identifikacijska oznaka krajnjeg uređaja te vrijeme i broj transakcije, kao i broj transakcije, ako je primjenjivo, poslovnica, podaci o korištenju bodova) PAYBACKU u svrhu dodavanja bodova na Vaš račun, poravnanja s partnerskim društvom, administracije i korištenja bodova. PAYBACK Vas, putem partnerskog društva, može obavijestiti o stanju Vaših bodova na računu za kupnju.

Ako želite prikupiti dodatne bodove pomoću kupona, partnersko društvo i PAYBACK uzimaju u obzir spomenute kupone pri određivanju broja bodova. Ako na internetskoj stranici PAYBACKA aktivirate elektroničke kupone („e-kupone“) partnerskog društva, PAYBACK će obavijestiti to partnersko društvo kako bi pri kupnji moglo uzeti u obzir e-kupone.

Ako se svojom karticom koristite kod partnerskog društva, a dodatne su kartice dodijeljene Vašem korisničkom računu, PAYBACK će partnerskom društvu javiti brojeve ostalih kartica. Tako partnersko društvo može osigurati dodjeljivanje kupona ispravnom korisničkom računu čime se sprječavaju zlouporabe.

2.3 Vaši podaci pri iskorištavanju bodova

Ako želite iskoristiti svoje bodove partnerskog društva, partnersko društvo prosljeđuje Vaš broj kartice PAYBACKU. PAYBACK potom partnerskom društvu šalje ukupan broj Vaših bodova kako bi se utvrdilo imate li dovoljan broj bodova na raspolaganju za njihovo korištenje. Nakon toga možete odlučiti koliko bodova želite iskoristiti. Nakon što su bodovi iskorišteni, odgovarajuće partnersko društvo šalje broj iskorištenih bodova PAYBACKU za poravnanje iznosa.

2.4 Vaši podaci pri komunikaciji s nama

Pri komuniciranju s PAYBACKOM ili partnerskim društvom putem njihovih centara za korisnike ili na bilo koji drugi način, PAYBACK ili partnersko društvo obradit će podatke potrebne za obradu Vašeg upita.

2.5 Unaprjeđenje programa

Kako bismo Vam mogli ponuditi što atraktivniji Program, PAYBACK i partnersko društvo procjenjuju Vaše podatke u obliku anonimnih statističkih podataka u svrhu planiranja.

2.6 Zlouporaba

PAYBACK analizira Vaše podatke kako bi otkrio zlouporabu, primjerice kršenje uvjeta sudjelovanja ili pokušaj prijevare. Ako postoji konkretna sumnja, PAYBACK obavještava partnersko društvo i, ako je potrebno, tijela nadležna za kazneni progon.

2.7 PAYBACKOVI obračuni

PAYBACK također obrađuje Vaše podatke u svrhu podmirenja usluga koje PAYBACK pruža svojim partnerskim društvima.

2.8 Pravna osnova za obradu podataka

Pravnu osnovu za obradu podataka opisanu u ovom odlomku 2 čine čl. 6. st. 1 b) GDPR-a (izvršavanje ugovora i predugovornih radnji) i čl. 6. st. 1 f) GDPR (legitimni interes na temelju interesa društva PAYBACK i partnerskih društava za uspješnu i sigurnu provedbu Programa).


3. OGLAŠAVANJE I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Možete dati svoju privolu da se Vaši podaci upotrebljavaju u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta. Uporaba Vaših podataka u svrhu oglašavanja označava, primjerice, da će se temeljem Vaših podataka odabrati Vama prikladne reklamne ponude.

Uporaba podataka u svrhu istraživanja tržišta označava, primjerice, određivanje kriterija temeljem kojih bi se trebao provesti takav odabir ponuda.


3.1 Vaša privola za oglašavanje i istraživanje tržišta

Ako ste dali svoju privolu za oglašavanje i istraživanje tržišta, partnersko društvo može Vam poslati informacije prilagođene Vašim interesima poštom, za vrijeme Vašeg posjeta prodajnom mjestu i, ako ste to zatražili temeljem zasebne privole za newsletter o uslugama, putem e-pošte i SMS-a/MMS-a (tj. posebne promocije za bodove, posebne promocije poput posebnih ponuda, popusta te informacije o proizvodima i uslugama). U tu svrhu partnersko društvo koristi se sljedećim podacima koje analizira u svrhu oglašavanja temeljem interesa korisnika:

• podaci o članu: Vaše puno ime (oslovljavanje, titula, ime i prezime), datum rođenja i puna adresu (ulica, kućni broj, stubište, stan, poštanski broj, grad, država), adresa e-pošte i broj mobilnog telefona, ako je primjenjivo;

• podaci o popustu: podaci koji se odnose na robu/usluge, iznos plaćanja, valutu, iznos popusta, korištene kupone, lokaciju, blagajnu ili identifikacijsku oznaku krajnjeg uređaja te vrijeme i broj transakcije, ako je primjenjivo, prodavaonicu, stanje bodova i podatke o korištenju bodova.

• podaci o komunikaciji: podaci prikupljeni pri korištenju usluga partnerskog društva, tj. koje su se kanali upotrebljavali u komunikaciji s partnerskim društvom, kada ste i koje ste od tamo dostavljenih ponuda pregledali i, ako je potrebno, kojima ste se od njih koristili.

Osim toga, partnersko društvo može analizirati navedene podatke u svrhu optimizacije asortimana proizvoda, lokacija i usluga.

PAYBACK Vam može slati oglase prilagođene Vašim interesima poštom, tijekom Vašeg posjeta prodajnom mjestu partnerskog društva, tijekom poziva Centru za korisnike ili pri pretraživanju internetske stranice www.dm.hr (tj. posebne promocije za bodove, posebne promocije poput posebnih ponuda, popusta te informacije o proizvodima i uslugama). U tu svrhu, PAYBACK će se također koristiti Vašim podacima o članstvu, podacima o popustu i podacima o komunikaciji (osim navedenih podataka i podacima prikupljenim tijekom komunikacije s PAYBACKOVIM Centrom za korisnike, tj. kada ste i koje ste od tamo poslanih ponuda pregledali i, ako je potrebno, kojima ste se od njih koristili) i analizirati ih u svrhu oglašavanja temeljem Vaših interesa. Osim toga, PAYBACK također može analizirati navedene podatke u svrhu optimizacije asortimana proizvoda, lokacija i usluga.

3.2 Istraživanje tržišta

Osim toga, PAYBACK i partnersko društvo mogu upotrebljavati Vaše podatke o članstvu, podatke o popustu i Vaše komunikacijske podatke za potrebe istraživanja tržišta kako bi Vas kontaktirali putem pošte ili e-pošte (ako je naznačeno) kako bi procijenili Vaše zadovoljstvo ponudama, robom i uslugama PAYBACKA i partnerskih društava te kako biste ih ocijenili.

3.3 Pravo opoziva

Ako ste dali privolu za obradu svojih podataka u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta, svoju privolu možete u potpunosti opozvati u bilo kojem trenutku, primjerice putem interneta ili slanjem obavijesti PAYBACKU ili partnerskom društvu. Djelomični opoziv privole nije moguć. Opozivom odgovarajuće privole povezane usluge ne mogu se više pružati i smatrat će se da su sporazumi u vezi s tim raskinuti opozivom. PAYBACK ili partnersko društvo obavijestit će se međusobno o Vašem opozivu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka provedene temeljem privole prije opoziva.

Ako niste dali svoju privolu ili je opozovete, Vaši podaci neće se upotrebljavati u skladu s navedenim odredbama. Naravno, i dalje možete sudjelovati u Programu ili nastaviti sa sudjelovanjem. U tom ćete slučaju primati isključivo informacije relevantne za svoje sudjelovanje u Programu (npr. obavijesti u vezi sa stanjem bodova).

3.4 Planiranje i kontrola oglašavanja

Ako date privolu za oglašavanje i istraživanje tržišta i stoga želite primati oglase, PAYBACK i partnersko društvo također će obraditi Vaše podatke u svrhu planiranja i kontrole oglašavanja.

Partnersko društvo može odabrati brojeve PAYBACKOVIH korisnika u vezi s prethodnim kupnjama i poslati ih PAYBACKU kako bi se korisniku mogao poslati određeni oglas. PAYBACK provjerava jesu li odabrani primatelji dali svoju privolu. Ako jesu, PAYBACK šalje oglas partnerskog društva u PAYBACKOVO ime.

Kako bismo nadgledali učinkovitost određenog oglasa i što učinkovitije planirali buduće oglašavanje, PAYBACK i partnersko društvo koje se reklamira uspoređuju ponašanje onih članova Programa koji su primili oglas i onih koji nisu. PAYBACK partnerskom društvu može proslijediti broj Vaše kartice i informacije o tome jeste li primili određeni oglas ili niste.

3.5 Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka opisanu u odlomcima 3.1 i 3.2 jest čl. 6. st. 1 slovo a GDPR-a (privola – vidi točku 3.3 o pravu opoziva) za obradu podataka opisanu u točki 3.4 gore čl. 6. st. 1 slovo f GDPR-a (procjena interesa temeljem legitimnih interesa PAYBACKA i partnerskog društva, a u svrhu uspješnog oglašavanja usmjerenog na pojedinačne interese primatelja – vidi odlomak 7 u nastavku o pravu prigovora).

Molimo Vas da uzmete u obzir da obrada podataka uključuje profiliranje, ali ne i automatizirano donošenje odluka.


4. RAZDOBLJE POHRANE

Vaše podatke o članstvu čuvamo sve dok sudjelujete u Programu. Vaši će se podaci nakon toga odmah izbrisati, osim ako postoje propisi o obvezama društva i/ili fiskalnim obvezama koji zahtijevaju pohranu podataka. U tom će se slučaju podaci izbrisati nakon deset godina. Vaši podaci o popustu također će biti izbrisani nakon isteka 10-godišnjeg razdoblja pohrane od datuma transakcije. Vaše ćemo podatke o komunikaciji izbrisati nakon šest godina. Ako više ne trebamo Vaše podatke u svrhe opisane u odlomcima 2 ili 3, oni će se čuvati tijekom relevantnog razdoblja pohrane sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ili Zakonu o porezu te se više neće obrađivati u druge svrhe.


5. OBRADA PODATAKA PRUŽATELJA USLUGA/UGOVORNIH IZVRŠITELJA OBRADE PODATAKA

Obradu osobnih podataka povjeravamo raznim pružateljima usluga (izvršiteljima obrade podataka) kako bismo pružili podršku Programu, primjerice za prikupljanje tiskanih obrazaca, pohranu podataka o članstvu i popustima, slanje informacija poštom i putem drugih usluga koje ste naručili i obradu Vaših podataka o komunikaciji (ugovorni izvršitelji obrade podataka, podatkovni centri, pružatelji usluga pripreme poštanskih pošiljki, pošiljatelji e-pošte i centri za korisnike). Ako je potrebno, spomenuti pružatelji usluga također obrađuju Vaše podatke. U tom će se slučaju podaci nakon izvršene narudžbe izbrisati. Pažljivo odabiremo i nadgledamo pružatelje usluga.


6. PRAVO PRIGOVORA

Ako PAYBACK Vaše podatke obrađuje na pravnoj osnovi legitimnog interesa u skladu s čl. 6 st. 1 slovo f), imate pravo prigovora pod uvjetom da su ispunjeni relevantni zakonski uvjeti.


7. VAŠA OSTALA PRAVA

Na Vaš zahtjev obavijestit ćemo Vas jesu li i koji su Vaši podaci pohranjeni. Ako su ispunjeni zakonski uvjeti, imate pravo na ispravak, ograničenje obrade ili brisanje spomenutih podataka. Također možete opozvati bilo koju privolu koju ste dali (vidi odlomak 3.3) i, kako je opisano, uložiti prigovor na obradu podataka (vidi odlomak 6.). U tu se svrhu možete obratiti jednom od naših centara za korisnike. Imate pravo od nas pribaviti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, ažuriranom i strojno čitljivom formatu, a ti se podaci na Vaš zahtjev mogu prenijeti ili se mogu proslijediti trećim stranama. Obvezni smo odgovoriti na Vaš zahtjev u roku mjesec dana nakon njegova primitka, osim ako se zatraži produljenje roka koji svakako ne smije biti dulji od dva mjeseca.

Također imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 136, ako sumnjate da je došlo do povrede pri obradi Vaših osobnih podataka.


8. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA I KONTAKT-PODACI

U slučaju bilo kakvih pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

PAYBACK, PAYBACK Austria GmbH, Službenik za zaštitu osobnih podataka, Business Center 530, 1000 Beč, Austrija. Pitanja i komentare možete slati i putem e-pošte na datenschutz@payback.at.

dm-drogerie markt d.o.o., Službenik za zaštitu osobnih podataka, Kovinska 5a, 10000 Zagreb, Hrvatska. Pitanja i komentare možete slati i putem e-pošte na zastitapodataka@dm.hr.


Studeni, 2021.