Informacije o varstvu osebnih podatkov

V tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov v okviru programa active beauty (v nadaljevanju: »program«) družbe DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 5606454000, davčna številka SI 14523833, drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Avstrija, matična številka FN 67493 f, davčna številka ATU 35195908 in družbe PAYBACK Austria GmbH, Kärntner Str. 21b- 23, 1010 Dunaj, Avstrija, matična številka FN 179444 p, davčna številka 214/1313-09 (v nadaljevanju: »program«). Če uporabljate posebne storitve, navedene na spletnem mestu dm www.dm-drogeriemarkt.si ali spletnem mestu PAYBACK www.payback.si, veljajo tudi dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na teh spletnih mestih. S prijavo v program oziroma s prvo uporabo kartice, odvisno kaj nastopi prej, sprejemate te pogoje o varstvu osebnih podatkov in potrjujete, da ste z njimi seznanjeni in se z njimi strinjate.


1. Odgovornost za varstvo osebnih podatkov

Družbi DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 5606454000, davčna številka SI 14523833 in dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Avstrija, matična številka FN 67493 f, davčna številka ATU 35195908 (v nadaljevanju: »dm« ali »partnerska družba«) sta odgovorni za varstvo osebnih podatkov v okviru programa, ki se izvaja pri DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Za varstvo osebnih podatkov v okviru programa je odgovorna tudi družba PAYBACK Austria GmbH, Kärntner Str. 21b- 23, 1010 Wien, Avstrija, matična številka FN 179444 p, davčna številka 214/1313-09 (v nadaljevanju: “PAYBACK”) kot administrator in izvajalska družba (skupaj z družbo dm).

Kontakt s storitvenim centrom: spletni obrazec na spletnem mestu www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty. V ta namen sta družbi dm in PAYBACK (skupaj imenovani: »partnerja« ali »mi« ali »nas«) v pogodbi določili, katera od njiju bo izpolnjevala posamezne obveznosti varstva osebnih podatkov. Družbi PAYBACK in dm vam bosta na zahtevo omogočili dostop do vsebine te pogodbe v obsegu kot je določen s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: »GDPR«).


2. Vaši podatki za prijavo in sodelovanje

2.1. Vaši podatki ob prijavi v program

Če želite sodelovati v programu, nam morate posredovati svoje polno ime (naziv, ime in priimek), datum rojstva, polni naslov (ulica, hišna številka, poštna št., mesto, država), prostovoljno pa lahko v okviru ločenega soglasja za prejemanje e-novic o storitvah navedete tudi svoj e-naslov in št. mobilnega telefona (vsi našteti podatki so v nadaljevanju skupno imenovani: »članski podatki«). Članske podatke hranimo na vašem računu pod vašo številko kartice. Točke lahko zbirate tudi brez prijave, vendar jih ne morete unovčiti. Članske podatke zahtevamo in obdelujemo za vašo prijavo v program in njegovo izvajanje. Članski podatki in številka kartice se uporabljajo tudi za dostop do vašega računa. Zaradi zagotavljanja ažurnosti vaših podatkov in njihovo obdelavo skladno z zakonskimi zahtevami lahko sodelujemo z različnimi zunanjimi ponudniki storitev (pogodbeni podizvajalci obdelave osebnih podatkov), da (med drugim) preverimo in posodobimo vaš naslov, zlasti če se na primer preselite. Vaše članske podatke in njihove morebitne spremembe si bomo izmenjali prek vaše številke kartice. Če se za vaš račun izdajo dodatne številke kartic, si bomo izmenjali tudi te številke kartic. Vaši članski podatki se bodo prenesli na tretje osebe zunaj okvira programa samo, če boste podali svojo privolitev za tak prenos, in samo v obsegu takšne privolitve. Aktualni seznam teh oseb je na voljo na www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty.

V primeru suma zlorabe (glejte točko 2 Pogojev za sodelovanje v programu zvestobe active beauty) v programu lahko vaše članske podatke posredujemo tudi drugim sodelujočim partnerjem, da bi razjasnili okoliščine, pri čemer bomo v največji možni meri varovali vaše interese.

2.2. Vaši podatki ob zbiranju točk

Če svojo kartico uporabite pri partnerski družbi, bo ta vašo št. kartice in obdelane podatke za popust (tj. blago/storitve, znesek plačila, valuta, znesek popusta, uporabljeni kuponi, lokacija, identifikacijska oznaka blagajne/POS terminala, čas in št. transakcije ter, če je potrebno, poslovalnica in podatki o unovčenju točk) sporočila družbi PAYBACK za namen pripisa točk, poravnave s partnersko družbo, administracije in unovčenja točk. PAYBACK vas lahko prek partnerske družbe obvesti o stanju točk na izdanem računu za plačilo. Če želite z uporabo kuponov zbrati dodatne točke, bosta partnerska družba in družba PAYBACK take kupone upoštevali pri določitvi števila točk. Če elektronske kupone (v nadaljevanju: »e-kuponi«) partnerske družbe aktivirate na spletnem mestu družbe PAYBACK, bo ta o tem obvestila zadevno partnersko družbo, ki bo lahko te e-kupone upoštevala pri vaših nakupih. Pri pridobivanju podatkov o vaših transakcijah lahko partnerska družba nenamerno pridobi specifične podatke o vašem zdravju ali druge občutljive podatke. Ti podatki se ne obdelujejo. Če svojo kartico uporabite pri partnerski družbi in so za vaš račun izdane dodatne kartice, družba PAYBACK sporoči partnerski družbi številke drugih kartic. Tako lahko partnerska družba poskrbi za dodelitev kuponov pravemu računu stranke, s čimer prepreči morebitne zlorabe.

2.3. Vaši osebni podatki ob unovčenju točk

Če želite svoje točke unovčiti pri partnerski družbi, ta sporoči številko vaše kartice družbi PAYBACK. Družba PAYBACK nato partnerski družbi sporoči vaše skupno število točk, iz katerega je razvidno, ali imate na voljo dovolj točk za unovčenje.

2.4. Vaši osebni podatki pri komunikaciji z nami

Če z družbo PAYBACK ali partnersko družbo komunicirate prek storitvenih centrov ali drugače, bo družba PAYBACK ali partnerska družba pri obdelavi vaše poizvedbe obdelala tudi ustrezne osebne podatke.

2.5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov skladno s točko 2 zgoraj

Pravna podlaga za obdelavo podatkov med prijavo in sodelovanjem v programu je alineja b) 1. točke 6. člena GDPR (izpolnitev pogodbe, predpogodbeni ukrepi in vsakokratna veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov) ter alineja a) 1. točke 6. člena GDPR (privolitev), če se to zahteva po veljavnem pravu.


3. Oglaševalske in tržne raziskave

3.1. Vaša privolitev za oglaševalske in tržne raziskave

Če ste dali svojo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene oglaševalskih in tržnih raziskav, vam lahko dm informacije posreduje po pošti, med vašim obiskom trgovine in, če ste jih naročili ločeno na podlagi ločene privolitve za prejemanje storitvenih e-novic, po e-pošti in v sporočilih SMS/MMS (tj. posebne promocije v obliki točk, posebne promocije, kot so posebne ponudbe, popusti ter informacije o izdelkih in storitvah) na podlagi vaših osebnih interesov. V ta namen dm uporablja spodnje podatke in jih analizira za namen oglaševanja na podlagi interesov:

članski podatki: vaše polno ime (naziv, ime in priimek), datum rojstva, polni naslov (ulica, hišna številka, poštna št., mesto, država), e-naslov in št. mobilnega telefona, če je ustrezno.

podatki za popust: podatki, ki se nanašajo na blago/storitve, zneske plačil, valuto, znesek popusta, uporabljene kupone, lokacijo, identifikacijsko oznako blagajne ali POS-terminala, čas in št. transakcije in, če je ustrezno, poslovalnico, vaše stanje točk in podatke o unovčenju točk.

podatki o komunikaciji: podatki, ki se zberejo ob vaši uporabi storitev partnerske družbe, tj. kdaj ste uporabili katere komunikacijske kanale s partnersko družbo, katere od predstavljenih ponudb ste si ogledali in, če je primerno, izkoristili. Poleg tega lahko dm zgoraj omenjene podatke analizira z namenom optimizacije ponudbe izdelkov, lokacij in storitev.

Družba PAYBACK vam lahko po pošti, med vašim obiskom trgovine partnerske družbe, med vašim klicem servisnega centra ali med uporabo storitev na spletnem mestu wwww.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty posreduje posebne ponudbe (tj. posebne promocije v obliki točk, posebne promocije, kot so posebne ponudbe, popusti ter informacije o izdelkih in storitvah), ki so prilagojene vašim osebnim interesom. V ta namen bo družba PAYBACK uporabljala tudi vaše članske podatke, podatke za popust in podatke o komunikaciji (poleg zgoraj omenjenih podatkov: tudi podatki, ki se zberejo med vašo uporabo storitev partnerske družbe, tj. kdaj uporabite katere komunikacijske kanale z družbo PAYBACK, katere od predstavljenih ponudb ste si ogledali in, če je primerno, izkoristili), ter jih analizirala v zgoraj omenjene namene oglaševanja na podlagi interesov. Poleg tega lahko družba PAYBACK zgoraj omenjene podatke analizira z namenom optimizacije ponudbe izdelkov, lokacij in storitev.

3.2. Tržne raziskave

Poleg tega lahko družba PAYBACK in partnerska družba vaše članske podatke, podatke za popust in vaše podatke o komunikaciji uporabita za namene tržnih raziskav z namenom, da se po pošti ali e-pošti (če ste navedli svoj e-naslov) oceni ponudba, blago in storitve družbe PAYBACK in partnerskih družb oziroma vaše zadovoljstvo z njimi.

3.3. Pravica do preklica

Če ste poleg tega podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov za namen oglaševalskih in tržnih raziskav, lahko svojo privolitev kadar koli v celoti prekličete npr. tako, da preklic pošljete družbi PAYBACK ali partnerski družbi prek spleta www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty ali v pisni obliki na naslov dm ali PAYBACK. Delni preklic privolitve ni mogoč. Po preklicu ustrezne privolitve za vas ne moremo več izvajati povezanih storitev in kakršni koli povezani sporazumi se obravnavajo kot preklicani s trenutkom preklica privolitve. Družba PAYBACK ali partnerska družba bosta druga drugo obvestili o vašem preklicu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Če privolitve še niste dali oziroma ste jo preklicali, vaši osebni podatki ne bodo uporabljeni na način, kot je opisan v zgornjih odstavkih. Seveda lahko kljub temu sodelujete v programu oziroma svoje sodelovanje v njem nadaljujete. Po tem boste prejemali samo informacije, ki so pomembne za vašo uporabo programa (npr. obvestila o zbranih točkah).

3.4. Načrtovanje in nadzor oglaševanja

Da bi svoji partnerski družbi omogočila načrtovanje oglaševanja, jo bo družba PAYBACK obvestila, ali soglašate s prejemanjem oglasnih sporočil, opisanih v točki 3, v kakšnem obsegu s tem soglašate in, v primeru takšne privolitve, v kakšnem obsegu bi radi prejemali oglasna sporočila po pošti. Če vam družba PAYBACK pošlje oglasna sporočila v imenu partnerske družbe, bo tej partnerski družbi poslala številko vaše kartice in oglaševalsko kampanjo. To bo partnerski družbi omogočilo nadzor nad oglaševanjem in po potrebi njegovo uspešnost ter načrtovanje novih oglaševalskih akcij. Tudi če vam družba PAYBACK določenega oglasnega sporočila ne pošlje, vaši interesi pa so podobni interesom prejemnikom takega oglasnega sporočila, lahko družba PAYBACK vseeno pošlje partnerski družbi številko vaše kartice in oglaševalsko kampanjo. S primerjanjem nakupovalnih navad prejemnikov oglaševalskih sporočil in tistih, ki takih sporočil niso prejeli, z ustrezno številko kartice lahko partnerska družba spremlja uspešnost svojega oglaševanja. Ugovor proti obdelavi svojih podatkov za zgornje namene (opisane v tej točki) lahko posredujete kadar koli prek spleta na www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty.

3.5. Pravna podlaga za obdelavo podatkov, opisano v točki 3 zgoraj

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, opisano v točkah 3.1 in 3.2 zgoraj, je alineja a) 1. točke 6. člena GDPR (privolitev – glejte klavzulo o pravici do preklica 3.3. zgoraj) za obdelavo podatkov, opisano v točki 3.4 zgoraj, pa alineja f) 1. točke 6. člena GDPR (ocenjevanje interesov na podlagi interesov družbe PAYBACK in partnerske družbe za uspešno pošiljanje oglaševalskih sporočil, prilagojenih osebnim interesom prejemnikov – glejte točko 3.4 zgoraj, ki opisuje pravico do ugovora). Upoštevajte, da taka obdelava podatkov vključuje profiliranje, ne pa avtomatiziranega sprejemanja odločitev.


4. Čas hrambe

Članske podatke hranimo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena (sodelovanje v programu), zaradi katerega so bili obdelovani. Nato se takoj izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in/ali davčna obveznost do ohranitve podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače. Tudi vaši podatki za popust bodo izbrisani po preteku obdobja hrambe, ki začne teči od datuma transakcije. Prav tako bodo po tem obdobju izbrisani vaši podatki o komunikaciji. Če vaših podatkov ne potrebujemo več za namene, opisane v točkah 2 ali 3 zgoraj, se hranijo samo v ustreznem obdobju hrambe, skladnem s pravili družbe ali davčno zakonodajo, in se ne obdelujejo več za druge namene.


5. Obdelava osebnih podatkov s strani ponudnikov storitev/pogodbenih obdelovalcev podatkov

Obdelavo osebnih podatkov zaupamo raznim ponudnikom storitev (obdelovalcem osebnih podatkov), ki so navedeni na www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty, kot podporo programu, kar vključuje npr. zbiranje obrazcev v papirnati obliki, hrambo članskih podatkov in podatkov za popust, pošiljanje informacij po pošti in prek drugih storitev, na katere se naročite, ter za obdelavo vaše korespondence (pogodbeni obdelovalci, podatkovni centri, družbe za pošiljanje pisem, pošiljatelji e-sporočil in centri za pomoč strankam). Ponudnike storitev skrbno izbiramo in spremljamo njihovo delo.

S predložitvijo svojih podatkov v okviru teh splošnih pogojev podajate tudi privolitev za obdelavo osebnih podatkov s strani omenjenih ponudnikov storitev/pogodbenih obdelovalcev podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani navedenih oseb se izvaja zgolj za potrebe izvedbe programa dm active beauty in skladno z določili teh splošnih pogojev.


6. Obdelava vaših podatkov zunaj EGP

Za izvedbo postopka, kot je določeno v točki 7.2 Pogojev za sodelovanje v programu zvestobe active beauty, se lahko vaši podatki pošljejo v ZDA, v tem primeru pa velja Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016 na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA.


7. Vaše pravice

Na zahtevo vas bomo obvestili, ali so bili podatki o vas shranjeni in za katere osebne podatke gre. Če so izpolnjeni zakonski pogoji, imate pravico te podatke popraviti, blokirati ali izbrisati. Imate tudi pravico do omejitve, dopolnitve ali prenosljivosti podatkov. Morebitne privolitve lahko prekličete (glejte točko 3.3) in ugovarjate obdelavi podatkov (glejte točko 3.4). V ta namen lahko stopite v stik s storitvenim centrom prek www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty. Pravico imate tudi od nas pridobiti podatke, ki ste jih predložili, in sicer v strukturirani, posodobljeni in strojno berljivi obliki; te podatke lahko pošljemo vam ali drugim osebam (po vaši želji). Vašo zahtevo moramo izpolniti v enem mesecu od njenega prejema, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

Prav tako imate pravico do obveščenosti v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo obdelave in pravico do obveščenosti ob morebitni kršitvi.

Če sumite kršitev pri obdelavi svojih osebnih podatkov, imate tudi pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca s sedežem na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.


8. Pooblaščenec za varstvo podatkov

Prosimo vas, da vsa vprašanja glede varstva podatkov naslovite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov: Pooblaščenec za varstvo podatkov družbe PAYBACK, Dunaj, Avstrija. Vprašanja in pripombe lahko pošljete na e-naslov datenschutz@payback.at.

Pooblaščenec za varstvo podatkov družbe dm, Ljubljana, Slovenija. Vprašanja in pripombe lahko pošljete preko pošte in tudi na e-naslov varstvopodatkov@dm-drogeriemarkt.si.


9. Uporaba spletne strani

Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji. Najdete jih tukaj.


April 2018