Informace o použití cookies a podobných technologií

Zde můžete změnit vaše nastavení cookies:

Tímto Vás informujeme, že stránka PAYBACK.at/cz používá cookies a podobné technologie (dále jen „Cookies“). Tyto informace doplňují naše informace o Ochraně osobních údajů u PAYBACK.at/cz

1. Co jsou to Cookies

Cookies nám umožňují poskytnutí informací od PAYBACK.at/cz a uživatelům dané webové stránky zpříjemňují uživatelské prostředí. Cookies se ukládají při návštěvě webové stránky přímo v počítači uživatele podle nastavení prohlížeče a mohou být případně v prohlížeči také znova načteny či smazány. Toto ukládání Cookies zpravidla probíhá v dané oblasti podle nastavení prohlížeče. Cookies jsou pro uživatele nastaveny buď přímo námi, tedy jako Cookies první strany (First Party-Cookie) nebo námi určenou třetí stranou (Third Party-Cookie).Používáme různé typy Cookies:

  • Session-Cookies (Relační Cookies): Tyto Cookies jsou krátkodobé a po ukončení činnosti prohlížeče (ukončení relace) jsou automaticky smazány. Relace zpravidla končí zavřením prohlížeče. Session-Cookies nám umožňují propojovat jednotlivé aktivity uživatele po dobu prohlížení webových stránek, například během vkládání zboží do nákupního košíku a při následném placení.
  • Dlouhodobé Cookies: Tyto Cookies zůstávají uložené déle, do data, které je předem definované, poté jsou automaticky smazány. Období, po které jsou cookies uchovávané, může trvat od několika minut až po několik let. Nejdelší dobu uchování mají soubory, u kterých poté dochází k určitému zpracování údajů. V tomto případě je garantováno, že jsou stanovená opt-out nastavení platná do té doby, než uživatel tyto opt-out cookies nesmaže manuálně.
  • Web Storage: (DOM storage) je rozvinutou Cookie technologií. Web Storage umožňuje lokálně ukládat informace o relaci uživatele ve vybraném prohlížeči, data se nepřenáší na vzdálený server.

Ve Vašem prohlížeči můžete nastavit, zda je možné používat Cookies (zejména Cookies třetí strany, Third Party Cookie). Dále můžete nastavit, zda mají být všechna Cookies bez výjimky po ukončení relace vymazány. Můžete také vymazat manuálně všechna nebo vybraná Cookies, případně přednastavit či zrušit automatické mazání Cookies po každém vypnutí prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že určitá nastavení Cookies na naší webové stránce mohou omezit či zakázat některé funkce webu.

2. Jaké druhy Cookies používáme a k jakému účelu?

Využíváme 2 druhy Cookies:

  • Bezpodmínečně nutná Cookies: Tyto Cookies slouží k umožnění základních funkcí webových stránek. Slouží například k další navigaci nebo umožňují přihlášení pro účely zjištění bodového stavu. K bližšímu seznámení se s funkcemi bezpodmínečně nutných cookies si můžete prostudovat, po přihlášení na stránce PAYBACK.at/cz, bod 4. Ochrana osobních údajů u PAYBACK.at/cz.

  • Analytické Cookies: Tato Cookies nám umožňují neustále optimalizovat naši webovou stránku na základě chování uživatelů během návštěvy našich webových stránek. Tato Cookies se ukládají anonymně.

K bližšímu seznámení se s funkcemi analytických cookies si můžete prostudovat, po přihlášení na stránce PAYBACK.at/cz, bod 5. a násl. Ochrana osobních údajů u PAYBACK.at/cz (tracking tools - nástroje pro analýzu webové stránky).

Zde najdete také odkazy pro nastavení a individuální regulaci Cookies pro webovou analýzu. Zde je možné odmítnout jejich zpracovávání či opětovně udělit souhlas.

3. Přehled Cookies používaných na stránce PAYBACK.at/cz

a) Bezpodmínečně nutné Cookies

Název
Typ
Účel
Shromažďované údaje
Ukládaná data
Doba uložení
PBGLSESSION
Funkční
Relační soubory cookies. Ukládají ID uživatele během relace pro ukládání dat na serveru.
Viz účel
Identifikátor relace
relace

incap_ses_*

Bezpečnostní

"Odfiltrujte škodlivé dotazy. Incapsula DDoS ochrana a firewall webových aplikací:
cookie pro propojení požadavků HTTP s určitou relací (AKA návštěva).
Opětovné otevření prohlížeče a přístup na stejný web jsou registrovány jako různé návštěvy. Aby bylo možné zachovat stávající relace (tj. relační soubory cookies)."

Šifrovaný identifikátor relace

Relace
visited_incap_*_*
Bezpečnostní

Odfiltrujte škodlivé dotazy. Incapsula DDoS ochrana a firewall webových aplikací:
Soubor cookie pro propojení určitých relací s konkrétním návštěvníkem (návštěvník představující konkrétní počítač). Za účelem identifikace klientů, kteří již navštívili Incapsula.
Šifrovaný identifikátor relace
12 měsíců
__utmv
Bezpečnostní
Klasifikace klientů a zmírnění rizik robotů. Imperva používá klasifikaci Javascript spolu s výzvou CAPTCHA pro klasifikaci klientů a umožňuje zmírnění botů.
Šifrovaný identifikátor relace
Relace
OptanonAlertBoxClosed
Funkční
Zobrazit banner cookie. Tento soubor cookie je nastaven webovými stránkami, které používají určité verze řešení pro dodržování zákonů o souborech cookie od společnosti OneTrust. Nastavuje se poté, co návštěvníci uvidí oznámení o souborech cookie, a v některých případech pouze tehdy, když oznámení aktivně uzavřou. Umožňuje webu nezobrazovat zprávu uživateli více než jednou. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje.
Datum a čas
365 dnů
OptanonConsent
Uživatelské preference
Zachycení souhlasu se soubory cookie. Tento soubor cookie je nastaven řešením pro dodržování souborů cookie společnosti OneTrust. Ukládá informace o kategoriích souborů cookie, které webové stránky používají, a o tom, zda návštěvníci udělili nebo odvolali svůj souhlas s používáním jednotlivých kategorií. To umožňuje majitelům webových stránek zabránit tomu, aby byly soubory cookie nastaveny v jakékoli kategorii v prohlížeči uživatele, pokud k tomu není udělen souhlas. Soubor cookie má běžnou životnost jeden rok, aby si vracející se návštěvníci webových stránek zapamatovali své preference. Neobsahuje žádné informace, které by mohly identifikovat návštěvníka webových stránek. Poskytovatel:
Pravda nebo nepravda
365 dnů
_GRECAPTCHA
Bezpečnostní
Ochrana proti spamu a botům Google reCAPTCHA. reCAPTCHA nastaví nezbytný soubor cookie (_GRECAPTCHA) za účelem provedení analýzy rizik.
Identifikátor klienta
180 dnů

b) Cookies pro analýzu


Název
Typ
Účel
Shromažďované údaje
Poskytovatel
Doba uložení
s_cc
Analytické
Zjistěte, zda prohlížeč povoluje ukládání souborů cookie. . Soubor cookie Adobe Site Catalyst určuje, zda jsou soubory cookie v prohlížeči povoleny.
Pravda nebo nepravda
Adobe Analytics, Ireland, https://www.adobe.com/de/privacy.html
Relace
s_sq
Analytické
Soubor cookie Adobe Site Catalyst ukládá informace o předchozím odkazu, na který jste klikli na webu. Tento soubor cookie je nastaven a přečten kódem JavaScript, když je povolena funkce ClickMap nebo funkce Activity Map; Obsahuje informace o předchozím odkazu, který byl vybrán uživatelem. Tento soubor cookie je uložen v doméně stránky.

Volba uživatele
(předchozí odkaz)
Adobe Analytics, Ireland, https://www.adobe.com/de/privacy.html
Relace
test
Analytické
Ověřte, zda lze na stránku zapsat soubory cookie a okamžitě je odstranit. Tento soubor cookie je spojen se službou Adobe Analytics.
Pravda nebo nepravda
Adobe Analytics, Ireland, https://www.adobe.com/de/privacy.html
Relace
pb_ppn
Analytické
Tento soubor cookie je nastaven webovými stránkami tak, aby ukládal předchozí stránku, kterou uživatel navštívil, pro analytické účely.
Jméno stránky
PAYBACK
Relace
AMCV
Analytické
Identifikujte jedinečného návštěvníka. Jedná se o název souboru cookie typu vzor spojený se službou Adobe Marketing Cloud. Ukládá jedinečný identifikátor návštěvníka a používá identifikátor organizace, který společnosti umožňuje sledovat uživatele napříč jejich doménami a službami. Tento soubor cookie je uložen v doméně webové stránky (nikoli v doméně požadavku na obrázek). Soubory cookie s tímto nastavením jsou odesílány pouze v případě, že se doména zobrazená v adrese URL prohlížeče shoduje s doménou souboru cookie. Toto nastavení je novým výchozím nastavením pro soubory cookie v prohlížeči Chrome.
Jedinečná ID návštěvníků používaná řešeními Experience Cloud.
Adobe Analytics, Ireland, https://www.adobe.com/de/privacy.html
730 dnů

Stav: 01/2024