Informace o použití cookies a podobných technologií

Tímto Vás informujeme, že stránka PAYBACK.at/cz používá cookies a podobné technologie (dále jen „Cookies“). Tyto informace doplňují naše informace o Ochraně osobních údajů u PAYBACK.at/cz

1. Co jsou to Cookies

Cookies nám umožňují poskytnutí informací od PAYBACK.at/cz a uživatelům dané webové stránky zpříjemňují uživatelské prostředí. Cookies se ukládají při návštěvě webové stránky přímo v počítači uživatele podle nastavení prohlížeče a mohou být případně v prohlížeči také znova načteny či smazány. Toto ukládání Cookies zpravidla probíhá v dané oblasti podle nastavení prohlížeče. Cookies jsou pro uživatele nastaveny buď přímo námi, tedy jako Cookies první strany (First Party-Cookie) nebo námi určenou třetí stranou (Third Party-Cookie).Používáme různé typy Cookies:

  • Session-Cookies (Relační Cookies): Tyto Cookies jsou krátkodobé a po ukončení činnosti prohlížeče (ukončení relace) jsou automaticky smazány. Relace zpravidla končí zavřením prohlížeče. Session-Cookies nám umožňují propojovat jednotlivé aktivity uživatele po dobu prohlížení webových stránek, například během vkládání zboží do nákupního košíku a při následném placení.
  • Dlouhodobé Cookies: Tyto Cookies zůstávají uložené déle, do data, které je předem definované, poté jsou automaticky smazány. Období, po které jsou cookies uchovávané, může trvat od několika minut až po několik let. Nejdelší dobu uchování mají soubory, u kterých poté dochází k určitému zpracování údajů. V tomto případě je garantováno, že jsou stanovená opt-out nastavení platná do té doby, než uživatel tyto opt-out cookies nesmaže manuálně.
  • Web Storage: (DOM storage) je rozvinutou Cookie technologií. Web Storage umožňuje lokálně ukládat informace o relaci uživatele ve vybraném prohlížeči, data se nepřenáší na vzdálený server.

Ve Vašem prohlížeči můžete nastavit, zda je možné používat Cookies (zejména Cookies třetí strany, Third Party Cookie). Dále můžete nastavit, zda mají být všechna Cookies bez výjimky po ukončení relace vymazány. Můžete také vymazat manuálně všechna nebo vybraná Cookies, případně přednastavit či zrušit automatické mazání Cookies po každém vypnutí prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že určitá nastavení Cookies na naší webové stránce mohou omezit či zakázat některé funkce webu.

2. Jaké druhy Cookies používáme a k jakému účelu?

Využíváme 2 druhy Cookies:

  • Bezpodmínečně nutná Cookies: Tyto Cookies slouží k umožnění základních funkcí webových stránek. Slouží například k další navigaci nebo umožňují přihlášení pro účely zjištění bodového stavu. K bližšímu seznámení se s funkcemi bezpodmínečně nutných cookies si můžete prostudovat, po přihlášení na stránce PAYBACK.at/cz, bod 4. Ochrana osobních údajů u PAYBACK.at/cz.

  • Analytické Cookies: Tato Cookies nám umožňují neustále optimalizovat naši webovou stránku na základě chování uživatelů během návštěvy našich webových stránek. Tato Cookies se ukládají anonymně.

K bližšímu seznámení se s funkcemi analytických cookies si můžete prostudovat, po přihlášení na stránce PAYBACK.at/cz, bod 5. a násl. Ochrana osobních údajů u PAYBACK.at/cz (tracking tools - nástroje pro analýzu webové stránky).

Zde najdete také odkazy pro nastavení a individuální regulaci Cookies pro webovou analýzu. Zde je možné odmítnout jejich zpracovávání či opětovně udělit souhlas.

3. Přehled Cookies používaných na stránce PAYBACK.at/cz

a) Bezpodmínečně nutné Cookies

Název
Typ
Účel
Shromažďované údaje
Poskytovatel
Doba uložení
PBGLSESSION
Funkční
Ukládá ID uživatele během relace za účelem ukládání údajů na serveru.
Viz účel
PAYBACK
relace
net_campaign
Analytické
Ukládá ID kampaně, pokud uživatel přejde na webové stránky PAYBACKU z jiné webové stránky.
ID kampaně
PAYBACK
14 dní
tr_cookie
Funkční
Synchronizuje přihlášení uživatele s přihlášením k subdoméně, jako je PAYBACK.
Token uživatele
PAYBACK / třetí strana
relace
%UserHash% (rozděluje se dle uživatele)
Funkční
Ukládá token přihlášeného uživatele, aby přihlášení zůstalo platné i při další návštěvě.
Token uživatele
PAYBACK
6 měsíců
TRACKING_CONSENT
Funkční
Ukládá informaci o tom, zda uživatel již viděl popup okno, aby mu nevyskakovalo opětovaně.
Viz účel
PAYBACK
2 roky
pb_ab_test
Dodací logika
Náhodná dodací logika pro AB-test. Je čistě náhodné, která testovací varianta bude spuštěna. Bez těchto Cookies není možné správné načtení stránky. Vyhodnocení spuštěných variant probíhá přes Adobe Analytics, kde je k dispozici také podrobná možnost opt-out.
Název testovací varianty
PAYBACK
2 roky
payback_dtm_opt_out
Opt-Out-Cookie
Je používáno, aby bylo zohledněno Opt-out uživatele.
Viz účel
PAYBACK
100 let
incap_ses_*_*
visid_incap_*_*
__utmva*
__utmvb*
__utmvm*
___utmvc
Bezpečnost, rozpoznání podvodného přihlášení
Toto Cookies primárního poskytovatele je vedeno u třetí strany/poskytovatele služeb, který zajišťuje, že jsou vyfiltrovány podvodné pokusy o přihlášení
Zašifrované ID relace
Imperva Incapsula
3400 Bridge Parkway, Suite 200
Redwood Shores, CA 94065, USA
Ochrana osobních údajů
Po ukončení relace
12 měsíců
15 minut
15 minut
15 minut
15 minut

b) Cookies pro analýzu


Název
Typ
Účel
Shromažďované údaje
Poskytovatel
Doba uložení
Možnosti opt-out
cmpb_actc
Analytické
Ukládá informace o spuštěných kampaních.
ID kampaně
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Ireland
nařízení o ochraně osobních údajů
relace
Viz opt-out analýza
s_fid
Analytické
Náhodně generované ID uživatele pro analytické účely (Fallback-Cookie pro Cookie s_vi)
Viz účel
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Ireland
nařízení o ochraně osobních údajů
3 měsíce
Viz opt-out analýza
s_cc
Analytické
Toto Adobe Analytics Cookie je používáno k rozpoznání, zda je v prohlížeči povoleno ukládání Cookies.
Viz účel
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Ireland
nařízení o ochraně osobních údajů
relace
Viz opt-out analýza
s_vi
Analytické
Náhodně generované ID uživatele pro analytické účely.
ID uživatele, časová značka
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Ireland
nařízení o ochraně osobních údajů
3 měsíce
Viz opt-out analýza
s_sq
Analytické
Ukládá různé technické informace, které jsou nezbytné pro analýzu webové stránky.
Ukládá informace naposledy odkliknutém odkazu uživatelem.
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Ireland
nařízení o ochraně osobních údajů
relace
Viz opt-out analýza
omniture_optout
Opt-Out-Cookie
Je používáno, aby bylo zohledněno Opt-out uživatele.
Viz účel
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Ireland
nařízení o ochraně osobních údajů
10 let
Toto je analýzou Opt-Out Cookies.
util
Analytické/funkční
Ukládá informaci o tom, zda uživatel již viděl popup okno, aby mu nevyskakovalo opětovaně.
Content ID, Počitadlo času a hodnoty.
PAYBACK
1 rok
Viz opt-out analýza
smartbanner-show
Funkční
Ukládá informaci o tom, zda uživatel již viděl banner s odkazem na aplikaci.
Viz účel
PAYBACK
relace
Viz opt-out analýza

Stav: 09/2018