Souhlas pro účely reklamy a průzkumu trhu

Zaškrtnutím políčka vyjadřujete souhlas s tím, že společnost dm drogerie markt GmbH, se sídlem Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Rakousko (dále jen „dmAT“), společnost dm drogerie markt s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (dále jen „dmCZ“), společně dále jen „dm“, a společnost PAYBACK Austria GmbH, se sídlem Business Center 530, 1000 Vídeň, Rakousko (dále jen „PAYBACK“), Vám mohou poskytovat reklamu přizpůsobenou Vašim individuálním zájmům, např. speciální aktivity formou speciálních nabídek, slev, informací o produktech a službách od společností dm nebo PAYBACK, a to poštou, během Vašich návštěv v prodejnách, a – pokud jste k tomu dali svůj samostatný souhlas dmCZ - elektronickými prostředky (např. e-mailem, prostřednictvím tzv. push notifikací, textových zpráv/MMS). Společnosti dm a PAYBACK mohou mimoto analyzovat Vaše níže uvedené údaje pro účely optimalizace nabídky produktů, lokalizace a služeb a využívat je pro účely průzkumu trhu tak, aby Vás mohly kontaktovat poštou nebo e-mailem za účelem posouzení Vaší spokojenosti se společnostmi dm a PAYBACK nebo hodnocení jejich nabídek, výrobků a služeb.


Pro účely reklamy a průzkumu trhu, jakož i pro účely optimalizace nabídky produktů, lokalizace a služeb, jsou využívány a analyzovány tyto údaje:

  • Vaše členské údaje: Vaše celé jméno (titul, jméno a příjmení), datum narození, úplná adresa (ulice, číslo popisné, vchod, číslo bytu, PSČ, město, země), číslo Vaší karty a rovněž Vaše e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu (pokud bylo poskytnuto).
  • Vaše nákupní údaje: Zboží/služby, výše platby, měna, výše slevy, využité kupóny, lokalita, identifikační číslo pokladny nebo terminálu a čas a číslo transakce, a případně též prodejna, stav Vašich bodů a jakékoli údaje o uplatnění bodů.
  • Vaše komunikační údaje: Údaje shromažďované v souvislosti s Vaším využíváním služeb e-mailových zpráv, tzv. push notifikací a textových zpráv (SMS) / MMS, zákaznického servisu (dále „Servis Center“), návštěvami internetových stránek a mobilních webových stránek společnosti dm nebo internetových stránek www.payback.cz, mobilních webových stránek společnosti PAYBACK, užíváním mobilní aplikace Active Beauty a užíváním služeb společnosti PAYBACK v online destinacích společnosti dm.


Další informace naleznete v části 3 připojené „Informace o ochraně osobních údajů“.


Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat kontaktováním společnosti PAYBACK Austria GmbH, písemně nebo online na internetových stránkách společnosti PAYBACK www.payback.cz (viz bod 3.3. „Informace o ochraně osobních údajů“). Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.


Poskytnutý souhlas můžete rovněž kdykoli odvolat kontaktováním společnosti dm drogerie markt s. r. o., písemně nebo online na internetových stránkách společnosti dm www.dm.cz (viz bod 3.3 „Informace o ochraně osobních údajů“). Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.


Vaše registrace do Programu je platná i bez tohoto Souhlasu.

Leden 2024