FAQ

Zapadlost točk

Kaj je zapadlost točk?

V skladu s pogoji sodelovanja v active beauty programu zbrane točke zapadejo na dan 30. 9., vendar ne prej kot 36 mesecev od vsakokratnega pripisa točk na vaš račun. Prosimo, upoštevajte, da lahko v času, ko točke zapadejo, iz tehničnih razlogov pride do odstopanja pri vašem stanju točk. Zato vas prosimo, da svoje stanje točk kasneje ponovno preverite (od sredine oktobra).


Koliko časa so moje točke veljavne?

Vaše točke so veljavne od trenutka pripisa na vaš račun in veljajo 36 mesecev. Po preteku tega obdobja bodo točke zapadle 30. 9. Preko svojega točkovnega računa boste redno obveščeni, ali in koliko vaših zbranih točk bo zapadlo.


Kaj lahko storim, če bodo moje točke kmalu zapadle?

Pred iztekom veljavnosti vaših točk, boste s strani active beauty o tem obveščeni. Pazite na datum zapadlosti in točke pravočasno unovčite. Točke lahko unovčite v prodajalnah dm.