Informácie týkajúce sa používania cookies a podobných technológií

Tu môžete zmeniť vaše nastavenia cookies:

Prostredníctvom tohto dokumentu vás ako spoločnosť PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Viedeň, ktorá je prevádzkovateľom webovej stránky PAYBACK.at. informujeme o používaní cookies a podobných technológií na webovej stránke PAYBACK.at/sk (ďalej ako „cookies”). Tento dokument dopĺňa naše Informácie k ochrane osobných údajov zverejnené na PAYBACK.at/sk.

1. Čo sú cookies?

Cookies nám umožňujú sprístupnenie webovej stránky PAYBACK.at/sk a zlepšujú váš užívateľský komfort pri návšteve našej webovej stránky. Cookies sa pri návšteve webovej stránky ukladajú do vášho koncového zariadenia podľa nastavenia vášho internetového prehliadača a v konkrétnom prípade sú aj znovu načítané. Takéto ukladanie cookies prebieha v zásade v určitej pamäťovej oblasti definovanej internetovým prehliadačom. Súbory cookies nastavujeme a spravujeme buď my (tzv. súbory cookie prvej strany) alebo tretia, nami určená, strana - poskytovateľ cookies (tzv. súbory cookie tretej strany).


Používame rôzne druhy cookies:

• Dočasné súbory cookie („session cookies“): Tieto cookies sú krátkodobé / prechodné súbory, a automaticky sa vymažú, keď zavriete svoj internetový prehliadač. Relácia končí spravidla zatvorením prehliadačového okna. Session cookies nám pomáhajú predovšetkým v tom, aby sme v priebehu relácie opätovne rozpoznali váš internetový prehliadač a sprístupnili vám určité funkcie webovej stránky, napr. nákupný košík.

• Trvalé súbory cookie („persistent cookies“): Tieto cookies majú preddefinovaný dátum životnosti, pri dosiahnutí ktorého sa automaticky vymažú. Časové rozmedzie životnosti sa pohybuje od minút až po niekoľko rokov. Najdlhšiu životnosť majú cookies, s ktorými by ste mohli namietať určité spracovanie osobných údajov (tzv. Opt-Out cookies). Týmto sa zabezpečí, že určité v danom prehliadači zadefinované Opt-Out - nastavenia ostanú v platnosti, pokiaľ tieto Opt-Out cookies nebudú manuálne vymazané.

• Lokálne úložisko (Web Storage): Lokálne úložisko (nazývané aj DOM Storage) predstavuje ďalšie vývojové štádium technológie cookie. Lokálne úložisko taktiež umožňuje lokálne uchovávanie osobných údajov v mieste určenom vašim internetovým prehliadačom.


V nastaveniach vášho prehliadača môžete nastaviť, či umožníte používanie cookies (predovšetkým súbory cookie tretej strany). Ďalej je možné nastaviť, či majú byť všetky cookies bez výnimky po ukončení relácie vymazané. Môžete však všetky alebo len niektoré cookies manuálne vymazať a urobiť tak v predstihu pred automatizovaným vymazávaním. Veľa prehliadačov je možné nakonfigurovať tak, aby údaje uložené na lokálnom úložisku boli pri ukončení relácie vymazané.


Upozorňujeme však, že týmto nastavením môžu byť niektoré funkcie na našej webovej stránke nedostupné alebo len obmedzene dostupné.


2. Aké kategórie cookies používame a za akým účelom?

Používame dve rôzne kategórie cookies:


• Nevyhnutne potrebné cookies: Tieto technické cookies používame preto, aby sme vám mohli sprístupniť našu webovú stránku a všetky jej funkcionality. Tieto slúžia napríklad pre navigáciu alebo umožňujú prihlásenie sa za účelom zistenia vášho bodového stavu. Pre lepšie pochopenie funkcií poskytovaných prostredníctvom nevyhnutne potrebných cookies si prosím prečítajte článok 4 Informácii k ochrane osobných údajov (Automatické prihlásenie do konta) na PAYBACK.at/sk.


• Analytické cookies: Tieto cookies používame za účelom neustáleho zlepšovania našej webovej stránky. Pritom zhromažďujeme anonymizované informácie o vašom užívateľskom správaní na našej webovej stránke.


Pre lepšie pochopenie funkcií poskytovaných prostredníctvom analytických cookies si prosím prečítajte článok 5 Pokynov v ochrane osobných údajov (Nástroje sledovania na analýzu webovej stránky) na PAYBACK.at/sk.


V uvedenom dokumente nájdete pokyny k tomu, ako individuálne vyriešiť používanie cookies za účelom webovej analýzy a tým neumožniť spracúvanie osobných údajov alebo opätovne udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov.

3. Prehľad cookies používaných na PAYBACK.at/sk

a) Nevyhnutne potrebné cookies

Názov súboru cookie
Typ
Účel
Zistené údaje
Poskytovateľ cookie
Doba uchovávania
PBGLSESSION
Funkčné
Session Cookie. Ukladajú ID používateľa počas tzv. relácie (session) pre uloženie údajov na serveri.
ID relácie
PAYBACK
jedna relácia
incap_ses_*
Bezpečnostné
Filtrovanie škodlivých dopytov. Incapsula DDoS Protectiona a Web Application Firewall:
cookie na prepojenie HTTP požiadaviek s určitou reláciou (AKA návšteva).
Opätovné otvorenie prehliadača a prístup na to isté miesto sa zaznamenávajú ako rôzne návštevy. S cieľom zachovať existujúce relácie (t. j. súbor cookie relácie).
Šifrované ID relácie
jedna relácia
visited_incap_*_*
Bezpečnostné
Filtrovanie škodlivých dopytov. Incapsula DDoS Protectiona a Web Application Firewall:
cookie na prepojenie určitých relácií s konkrétnym návštevníkom (návštevník predstavuje konkrétny počítač). S cieľom identifikovať klientov, ktorí už navštívili aplikáciu Incapsula.
Šifrované ID relácie
12 mesiacov
__utmv
Bezpečnostné
Klasifikácia klientov a zmierňovanie vplyvu botov. Spoločnosť Imperva používa klasifikáciu Javascript spolu s technológiou CAPTCHA na klasifikáciu klientov a umožňuje zmiernenie vplyvu botov.
Šifrované ID relácie
jedna relácia
OptanonAlertBoxClosed
Funkčné
Zobrazenie bannera súborov cookie. Tento súbor cookie nastavujú webové stránky, ktoré používajú určité verzie riešenia pre dodržiavanie zákona o súboroch cookie od OneTrust. Nastavuje sa po tom, ako návštevníci vidia informačné oznámenie o súboroch cookie, a v niektorých prípadoch až vtedy, keď oznámenie aktívne zatvoria. Umožňuje webovej lokalite nezobrazovať používateľovi správu viac ako raz. Súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje.
Dátum a čas
365 dní
OptanonConsent
Používateľské preferencie
Zachytenie súhlasu so súbormi cookie. Tento súbor cookie je nastavený riešením OneTrust pre dodržiavanie súborov cookie. Ukladá informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré webová lokalita používa, a o tom, či návštevníci udelili alebo odvolali svoj súhlas s používaním jednotlivých kategórií. To umožňuje majiteľom webových stránok zabrániť nastaveniu súborov cookie v akejkoľvek kategórii v prehliadači používateľa, pokiaľ nie je daný súhlas. Súbor cookie má bežnú životnosť jeden rok, aby si vracajúci sa návštevníci webovej lokality pamätali svoje preferencie. Neobsahuje žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať návštevníka webovej lokality. Poskytovateľ:
Pravda a nepravda
365 dní

b) Analytické cookies


Označenie
Spôsob použitia
Účel
Uchovávané údaje
Cookie poskytovateľ
Doba uchovávania
s_cc
Analytické
Zisťuje, či prehliadač povoľuje ukladanie súborov cookie. Súbor cookie Adobe Site Catalyst určuje, či sú súbory cookie v prehliadači povolené.
Pravda a nepravda
Adobe Analytics, Ireland, https://www.adobe.com/de/privacy.html
jedna relácia
s_sq
Analytické
Súbor cookie Adobe Site Catalyst ukladá informácie o predchádzajúcom odkaze, na ktorý ste klikli v rámci webovej stránky. Tento súbor cookie sa nastavuje a číta kódom JavaScript, keď je aktivovaná funkcia ClickMap alebo funkcia Activity Map (Mapa aktivít); obsahuje informácie o predchádzajúcom odkaze, ktorý používateľ vybral. Tento súbor cookie sa ukladá na doméne stránky.
Výber používateľa (predchádzajúci link)
Adobe Analytics, Ireland, https://www.adobe.com/de/privacy.html
jedna relácia
test
Analytické
Overuje, či je možné súbory cookie zapísať na stránku a ihneď ich odstrániť. Tento súbor cookie je spojený so službou Adobe Analytics.
Pravda a nepravda
Adobe Analytics, Ireland, https://www.adobe.com/de/privacy.html
jedna relácia
pb_ppn
Analytické
Tento súbor cookie sa nastavuje webovými stránkami pre účely analýzy, aby uložil predchádzajúcu stránku, ktorú používateľ navštívil.
Názov stránky
PAYBACK
jedna relácia
AMCV
Analytické
Identifikuje jedinečného návštevníka. Ide o vzorový názov súboru cookie spojený so službou Adobe Marketing Cloud. Ukladá jedinečný identifikátor návštevníka a používa identifikátor organizácie, čím umožňuje spoločnosti sledovať používateľov v rámci jej domén a služieb. Tento súbor cookie sa ukladá v doméne webovej lokality (nie v doméne požiadavky na obrázok). Súbory cookie s týmto nastavením sa odosielajú len vtedy, keď sa doména zobrazená v adrese URL prehliadača zhoduje s doménou súboru cookie. Toto nastavenie je novým predvoleným nastavením pre súbory cookie v prehliadači Chrome.
Jedinečné ID návštevníka používaný spoločnosťou Experience Cloud Solutions
Adobe Analytics, Ireland, https://www.adobe.com/de/privacy.html
730 dní

Stav k 01/2024