Informácie týkajúce sa používania cookies a podobných technológií

Prostredníctvom tohto dokumentu vás ako spoločnosť PAYBACK Austria GmbH, Kärntner Str. 21 – 23, 1010 Viedeň, ktorá je prevádzkovateľom webovej stránky PAYBACK.at. informujeme o používaní cookies a podobných technológií na webovej stránke PAYBACK.at/sk (ďalej ako „cookies”). Tento dokument dopĺňa naše Informácie k ochrane osobných údajov zverejnené na PAYBACK.at/sk.

1. Čo sú cookies?

Cookies nám umožňujú sprístupnenie webovej stránky PAYBACK.at/sk a zlepšujú váš užívateľský komfort pri návšteve našej webovej stránky. Cookies sa pri návšteve webovej stránky ukladajú do vášho koncového zariadenia podľa nastavenia vášho internetového prehliadača a v konkrétnom prípade sú aj znovu načítané. Takéto ukladanie cookies prebieha v zásade v určitej pamäťovej oblasti definovanej internetovým prehliadačom. Súbory cookies nastavujeme a spravujeme buď my (tzv. súbory cookie prvej strany) alebo tretia, nami určená, strana - poskytovateľ cookies (tzv. súbory cookie tretej strany).


Používame rôzne druhy cookies:

• Dočasné súbory cookie („session cookies“): Tieto cookies sú krátkodobé / prechodné súbory, a automaticky sa vymažú, keď zavriete svoj internetový prehliadač. Relácia končí spravidla zatvorením prehliadačového okna. Session cookies nám pomáhajú predovšetkým v tom, aby sme v priebehu relácie opätovne rozpoznali váš internetový prehliadač a sprístupnili vám určité funkcie webovej stránky, napr. nákupný košík.

• Trvalé súbory cookie („persistent cookies“): Tieto cookies majú preddefinovaný dátum životnosti, pri dosiahnutí ktorého sa automaticky vymažú. Časové rozmedzie životnosti sa pohybuje od minút až po niekoľko rokov. Najdlhšiu životnosť majú cookies, s ktorými by ste mohli namietať určité spracovanie osobných údajov (tzv. Opt-Out cookies). Týmto sa zabezpečí, že určité v danom prehliadači zadefinované Opt-Out - nastavenia ostanú v platnosti, pokiaľ tieto Opt-Out cookies nebudú manuálne vymazané.

• Lokálne úložisko (Web Storage): Lokálne úložisko (nazývané aj DOM Storage) predstavuje ďalšie vývojové štádium technológie cookie. Lokálne úložisko taktiež umožňuje lokálne uchovávanie osobných údajov v mieste určenom vašim internetovým prehliadačom.


V nastaveniach vášho prehliadača môžete nastaviť, či umožníte používanie cookies (predovšetkým súbory cookie tretej strany). Ďalej je možné nastaviť, či majú byť všetky cookies bez výnimky po ukončení relácie vymazané. Môžete však všetky alebo len niektoré cookies manuálne vymazať a urobiť tak v predstihu pred automatizovaným vymazávaním. Veľa prehliadačov je možné nakonfigurovať tak, aby údaje uložené na lokálnom úložisku boli pri ukončení relácie vymazané.


Upozorňujeme však, že týmto nastavením môžu byť niektoré funkcie na našej webovej stránke nedostupné alebo len obmedzene dostupné.


2. Aké kategórie cookies používame a za akým účelom?

Používame dve rôzne kategórie cookies:


• Nevyhnutne potrebné cookies: Tieto technické cookies používame preto, aby sme vám mohli sprístupniť našu webovú stránku a všetky jej funkcionality. Tieto slúžia napríklad pre navigáciu alebo umožňujú prihlásenie sa za účelom zistenia vášho bodového stavu. Pre lepšie pochopenie funkcií poskytovaných prostredníctvom nevyhnutne potrebných cookies si prosím prečítajte článok 4 Informácii k ochrane osobných údajov (Automatické prihlásenie do konta) na PAYBACK.at/sk.


• Analytické cookies: Tieto cookies používame za účelom neustáleho zlepšovania našej webovej stránky. Pritom zhromažďujeme anonymizované informácie o vašom užívateľskom správaní na našej webovej stránke.


Pre lepšie pochopenie funkcií poskytovaných prostredníctvom analytických cookies si prosím prečítajte článok 5 Pokynov v ochrane osobných údajov (Nástroje sledovania na analýzu webovej stránky) na PAYBACK.at/sk.


V uvedenom dokumente nájdete pokyny k tomu, ako individuálne vyriešiť používanie cookies za účelom webovej analýzy a tým neumožniť spracúvanie osobných údajov alebo opätovne udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov.

3. Prehľad cookies používaných na PAYBACK.at/sk

a) Nevyhnutne potrebné cookies

Názov súboru cookie
Typ
Účel
Zistené údaje
Poskytovateľ cookie
Doba uchovávania
PBGLSESSION
funkčné
ukladá ID relácie používateľa, používa sa za účelom uloženia dát na serveri
pozri účel
PAYBACK
1 relácia
net_campaign
analytické
ukladá sa, ak užívateľ prišiel na webovú stránku PAYBACK cez určitú kampaň.
ID kampane
PAYBACK
14 dní
tr_cookie
funkčné
synchronizácia Login-u so subdoménami
užívateľov token
PAYBACK
1 relácia
%UserHash% (unterscheidet sich je Nutzer)
funkčné
ukladá token prihláseného užívateľa, aby pri ďalšej návšteve ostal prihlásený
užívateľov token
PAYBACK
6 mesiacov
TRACKING_CONSENT
funkčné
ukladá informáciu, či užívateľ videl pokyn – pop-up okno, aby ho opätovne nezobrazoval
pozri účel
PAYBACK
2 roky
pb_ab_test
Logika výberu variant
náhodný výber variant pre A/B-testovanie. Rozhodnutie, ktorý variant sa vyberie, je náhodné. Bez týchto cookies nie je možné správne zobrazenie stránky. Vyhodnotenie vybranej varianty sa deje prostredníctvom Adobe Analytics, k čomu je k dispozícii explicitná Opt-Out možnosť
názov testovacieho variantu
PAYBACK
2 roky
payback_dtm_opt_out
Opt-Out-cookie
tento typ sa používa za účelom zohľadnenia Opt-Out nastavenia užívateľa
pozri účel
PAYBACK
100 rokov
incap_ses_*_*
visid_incap_*_*
__utmva*
__utmvb*
__utmvm*
___utmvc
Bezpečnosť a odhaľovanie podvodov
tieto súbory cookies prvej strany určuje tretia osoba - poskytovateľ, aby odfiltroval škodlivé aktivity
Zaheslované ID relácie
Imperva Incapsula
3400 Bridge Parkway, Suite 200
Redwood Shores, CA 94065, USA
Pokyny k ochrane osobných údajov
ukončenie 1 relácie
12 mesiacov
15 min
15 min
15 min
15 min

b) Analytické cookies


Označenie
Typ / Účel
Zistené údaje
Cookie poskytovateľ
Doba uchovávania
Opt-Out možnosti
cmpb_actc
analytické / ukladá informácie o začatých kampaniach
ID kampane
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Írsko
GDPR smernica
1 relácia
pozri pokyny pre Opt-Out v bode 5.3. Informácie o ochrane osobných údajov
s_fid
analytické /
náhodne vygenerované ID-užívateľa za účelom analýzy
(záložné „Fallback“ cookie pre s_vi cookie)
pozri účel
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Írsko
GDPR smernica
3 mesiace
pozri pokyny pre Opt-Out v bode 5.3. Informácie o ochrane osobných údajov
s_cc
analytické / tento súbor cookie od Adobe Analytics sa používa na rozpoznanie, či internetový prehliadač dovoľuje ukladanie cookies
pozri účel
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Írsko
GDPR smernica
1 relácia
pozri pokyny pre Opt-Out v bode 5.3. Informácie o ochrane osobných údajov
s_vi
analytické / náhodne vygenerované ID-užívateľa za účelom analýzy
užívateľské ID – časová pečiatka
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Írska
GDPR smernica
3 mesiace
pozri pokyny pre Opt-Out v bode 5.3. Informácie o ochrane osobných údajov
s_sq
analytické / ukladá rôzne technické informácie, ktoré sú nevyhnutné pre analýzu stránky
ukladá informácie o odkaze, na ktorý užívateľ naposledy klikol
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Írsko
GDPR smernica
1 relácia
pozri pokyny pre Opt-Out v bode 5.3. Informácie o ochrane osobných údajov
omniture_optout
Opt-Out-Cookie / ukladá sa za účelom zohľadnenia Opt-Out užívateľa
pozri účel
Adobe Analytics,
Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Írsko
GDPR smernica
10 rokov
pozri pokyny pre Opt-Out v bode 5.3. Informácie o ochrane osobných údajov
util
funkčné / ukladá informáciu, či užívateľ videl pokyn – pop-up okno, aby ho opätovne nezobrazoval
ukladá informáciu, či užívateľ videl pokyn – pop-up okno, aby ho opätovne nezobrazoval
PAYBACK
1 rok
-
smartbanner-show
funkčné / ukladá informácie, či užívateľ videl banner (reklamnú upútavku)
pozri účel
PAYBACK
1 relácia
-

Stav k 05/2021