Zadali ste pri registrácii e-mailovú adresu?

Ak ste pri registrácii svojej active beauty karty zadali e-mailovú adresu, budete potrebovať číslo vašej active beauty karty alebo e-mailovú adresu, ktorú máte uvedenú vo vašom konte. V krátkom čase vám bude na túto e-mailovú adresu zaslaný link, pomocou ktorého si zvolíte váš nový PIN.

Pri registrácii ste nezadali e-mailovú adresu

Ak ste pri registrácii svojej active beauty karty nezadali e-mailovú adresu, budete potrebovať 16-miestne číslo active beauty karty (začínajúce na 904), dátum narodenia, CVC kód a PSČ.