Poslali sme Vám email. Prosím, skontrolujte si Vašu doručenú poštu, prípadne aj priečinok Spam (Nevyžiadaný pošta).